22-29 Nisan Primer İmmün Yetmezlik Haftası
18 Haziran 2019

22-29 NİSAN PRİMER İMMÜN YETMEZLİK HAFTASI

22-29 Nisan Primer İmmün Yetmezlik Haftası olması sebebiyle Ankara Şehir Hastanemiz Klinik Doktorlarından Doç.Dr Şadan SOYYİĞİT toplumumuzu bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalığı artırmak amacıyla açıklamalarda bulundu.

Doç.Dr SOYYİĞİT “Primer İmmün Yetmezliklerin (PİY) nadir olarak bilinen hastalıklar olmakla beraber Ülkemizde özellikle akraba evliliklerinin sık olması nedeniyle görece olarak oldukça sık görülmektedir. Primer immün yetmezlikler, bağışıklık sistem anormalliklerinin yol açtığı kalıtsal geçişli hastalıklardır. PİY’ler çocuk ve erişkin yaşta görülebilir. Ancak hastalıkların yeterince tanınmaması sebebiyle yakınmaların başlangıcı ve tanı arasındaki süre oldukça uzun olabilmektedir. Maalesef tanıda gecikme kalıcı organ hasarlarına yol açmaktadır.

Erişkinler de hastalık belirti ve bulguları çok farklı şekillerde karşımıza çıkabilmektedir. Primer immün yetmezliği düşündüren en önemli bulgu tekrarlayan enfeksiyonlardır. Sık enfeksiyon nedeniyle hastane yatışları hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Antikor eksikliği olan hastalara üç haftada bir damardan İntravenöz immünoglobülin (İVİG) tedavisi verilmektedir. Ayrıca organ büyümesi (karaciğer, dalak, lenf bezi), kan hücrelerinin sayısında azalma, iyileşmeyen yaralar, romatizmal veya alerjik şikâyetler de primer immün yetmezlik bulguları arasında görülebilmektedir.”

Dolayısıyla hastalar çoğu kez “bağışıklık uzmanı: ‘‘immünolog” yerine farklı dal hekimlerine başvurur. Maalesef ülkemizde bu hastalıklarla uğraşan uzman sayısı oldukça azdır. Bu nedenle hekim ve hasta farkındalığı önem taşımaktadır. Hastaların erken tanı alması ve hastalığa özgü tedaviye kavuşmaları başlıca hedefimizdir.

Doç. Dr. Şadan SOYYİĞİT / İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Kliniği