Çocuk Gastroentereloji

Bilim dalımız 2019 yılında Ankara Şehir Hastanesinde hizmet vermeye başlamıştır.

Bölümümüz çalışanları ve uzmanları daha önce Ankara Çocuk Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Hematoloji-Onkoloji Hastanesi’nde çalışmakta idi. Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi’nde kronik karın ağrısı, reflü, kabızlık, kronik ishal ile ilişkili semptomları ve beslenme güçlüğü-bozukluğu olan ve ayrıca çölyak hastalığı, Crohn Hastalığı, ülseratif kolit, karaciğer hastalıkları ve pankreas hastalıkları gibi hastalıkları olan çocuklara yardımcı olmaktayız.

Öğretim üyeleri, pediatrik gastroenterolog, pediatri uzmanları, araştırma görevlileri, diyetisyenler ve hemşirelerden oluşan ekibimiz; poliklinik hizmetlerinde ve günübirlik ve yataklı servislerimizde girişimsel işlemlerde (endoskopi, kolonoskopi, karaciğer biyopsi vb.) görev yapmaktadır.

Her çocuğa verdiğimiz bakım kalitesini artırmak ve zorlukların üstesinden gelmek için yenilikçi yollar arıyoruz. En yeni teknoloji ile hazırlanmış gastroenteroloji işlemler birimimizde bir dizi teşhis ve tedavi seçeneği sunuyoruz.

Çocuğunuz bize yönlendirildiyse, ilk adım bizden 182’yi arayarak randevu almaktır.

Girişimsel İşlemlerin Genel Başlıkları

Karaciğer biyopsisi Karaciğer hastalığı olan hastalarda zedelenmenin ağırlığını ve/veya nedenini belirlemek için yapılan bir işlem olup, özel bir iğne ile karaciğerden küçük bir örneğin alınması işlemidir.

Biyopsi yapılmasına karar verilen hastanın önce kanamaya eğilimi olup olmadığı kan testleri ile araştırılmaktadır.

Hasta biyopsinin yapılacağı gün yatırılmakta ve biyopsi sonrası bir gece hastanede izlenmektedir.

Histopatolojik inceleme sonuçları, yapılan işlemlerin niteliğine göre 15 gün içinde çıkmaktadır. Özofagogastroduedenoskopi (ÖGD)- Kolonoskopi Endoskop ile (çapı 7 ve 9 mm) hastanın yemek borusu, midesi ve bağırsağın ilk 10 cm’lik kısmı incelenmektedir.

Kolonoskopide ise hastanın kalın bağırsağı ince bağırsakla birleştiği yere kadar incelenmektedir. Gerektiği durumlarda mikroskopik inceleme için örnekler alınmaktadır.

Hastaların midelerinin boş olması gerekmektedir, gece 24’den sonra bir şey yememeli ve su dahil içilmemelidir. Daha küçük çocuklarda ve bebeklerde açlık süreleri hakkında ailelere bilgi verilmektedir.

Kolonoskopi işlemi boyunca, kolon mukozasının tam incelenebilmesi için yeterli bağırsak temziliği yapılmalıdır.

Bağırsak temizliğinin iyi olması için 3 gün öncesinden hasta posa bırakmayan diyete başlamalı ve bu dönemde bağırsak boşalmasını sağlayan ilaçlar almalıdır.

Kalın bağırsaklarda görüntüyü engelleyecek dışkı kalmamalıdır.

İşlem öncesi hastalar damardan verilen anestezik ilaçlarla uyutulmakta ve işlem bittikten sonra işlemle ilgili bir şey anımsamamaktadırlar.

İşlem sonunda hasta 2-3 saat gözlenmektedir. Histopatolojik inceleme sonuçları, yapılan işlemlerin niteliğine göre 15 gün içinde çıkmaktadır.

Perkutan endoskopik gastrostomi, Jejunostomi (PEG, PEG/J) Gastrostomi karın ön duvarından mideye, jejunostomi ise ince bağırsağa beslenme tüpü yerleştirilmesidir.

Bu tüpler endoskopik ya da cerrahi olarak yerleştirilebilir. Bu beslenme tüplerinin yerleştirilmesi planlanan hastalar yataklı servise yatırılarak işlemler yapılmaktadır.

Hasta/ebeveynler beslenme ve ostomi bakımı hakkında eğitildikten sonra 1-2 gün içinde taburcu edilmektedir. Özofagus Bant Ligasyonu Kronik karaciğer ve karaciğer damar hastalıklarında ve sirozda daha çok alt kısmında olmak üzere, yemek borusunda genişlemiş toplar damarlar (varis) oluşmakta ve bunlar zaman zaman kanayarak hayatı tehdit eden durumlara neden olabilmektedir.

Bu işlemle kanama riskinin azaltılması amaçlanmaktadır. İşlem hazırlıkları ösefagogastroduodenoskopide olduğu gibidir. Endoskopi sırasında yemek borusundaki varisler görülmekte ve özel bir alet kullanılarak varisler lastik bir bant ile boğulmaktadır. Değişik zamanlarda bu işlemi tekrarlamak gerekir.

Klinik Doktorlarımız

01 Şubat 2022