Çocuk Göğüs Hastalıkları

Çocuk Göğüs Hastalıkları Ünitesi’nde çocukluk çağı akciğer hastalıkları (konjenital akciğer hastalıkları, prematürenin kronik akciğer hastalığı, bronşiektazi, kistik fibrozis, primer siliyer diskinezi, interstisiyel akciğer hastalıkları, sistemik hastalıkların akciğer tutulumları, kemik iliği transplantasyonu sonrası gelişen pulmoner komplikasyonlar, nöromusküler hastalıklarda respiratuar komplikasyonlar, bronşiolit, pnömoni, tuberkülozis, kist hidatik gibi enfeksiyöz hastalıklar) tanı ve tedavisi bir öğretim üyesi, iki yan dal uzmanı ve üç yan dal asistanı tarafından yapılmaktadır.

Ünitemizde üç poliklinik odası bulunmakta, günde 60 hastaya hizmet verebilmektedir.

Yatırılarak izlenen hastalar için 21 yataklı bir süt çocuğu servisimiz bulunmakta olup ayrıca tüm hastanede yaş gruplarına ve diğer özellikli hastalıklarına göre yatırıldıkları servislerde Çocuk Göğüs Hastalıkları ekibi günlük vizit yaparak hizmet vermektedir.

Ünitemizde ayrıca solunum fonksiyon testi laboratuvarı bulunmakta ve burada spirometre, pletismografi, DLCO, LCI ölçümleri yapılabilmektedir.

Ünitemiz çocukluk çağında tanı ve tedavi amaçlı fleksibl fiberoptik bronkoskopi yapabilen sayılı merkezlerden biridir.

Fleksibl fiberoptik bronkoskopi ameliyathane ortamında, anestezi doktorları eşliğinde yapılmakta, ünitemizde yılda en az 100 bronkoskopi işlemi uygulanmaktadır.

Klinik Doktorlarımız

01 Şubat 2022