Çocuk Kardiyoloji

Çocuk Kardiyoloji Kliniği, Çocuk Hastanesi bünyesinde 2019 yılından itibaren hizmet vermektedir. Klinikte 4 Profesör Doktor, 3 Doçent Doktor, 4 Uzman Doktor ve 9 Yandal Asistanı görev yapmaktadır.


POLİKLİNİK HİZMETİ:

Hastanemiz çocuk kardiyoloji polikliniğinde kardiyolojik muayene, ekokardiyografi (EKO), transözofageal ekokardiyografi, fetal ekokardiyografi, 24 saatlik ritm holter, tansiyon holter ve efor testi yapılmaktadır. Hastalar sıklıkla morarma, üfürüm, göğüs ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi, bayılma ve yüksek tansiyon gibi yakınmalarla polikliniğimize başvurmaktadırlar.

Hastaların aynı gün muayanesi, EKG ve EKO değerlendirilmesi yapılabilmekte, acil hastalar dışında holter, efor testi, elektrofizyolojik çalışma ve kateter anjıografi randevu verilerek işlemleri yapılmaktadır.


YATAKLI KLİNİK HİZMETİ

 Çocuk Kardiyoloji servisi 21 yatak kapasitesine sahip olup, servisimizde doğuştan veya sonradan oluşan kalp hastalıklarının yanı sıra, ritim ve iletim bozukluklarının tanı, izlem ve tedavileri yapılmaktadır.


BÖLÜMDE TANISI KONULAN ve TEDAVİSİ YAPILAN HASTALIKLAR:

Hastanemizin kalp kateterizasyonu ve anjiografi laboratuvarında kaliteli malzeme ve modern teknolojik cihazların kullanıldığı 2 salonumuz bulunmaktadır. Bu salonların 1 tanesi elektrofizyolojik çalışma, ablasyon ve kalp pili-ICD takılması; 1 tanesi ise doğuştan kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde transkateter girişimsel işlemlere yönelik kullanılmaktadır.

Kliniğimizde 18. gebelik haftasından itibaren anne karnındaki bebeklerin konjenital kalp anomalileri ve ritim bozuklukları tespit edilebilmekte, doğuma kadar takip ve tedavileri yapılabilmektedir. Konjenital kalp hastalığı tespit edilen bebekler doğumdan hemen sonra çocuk kardiyoloji, neonataloji ve kardiyovasküler cerrahi kliniklerinin multidisipliner çalışması ile en iyi şekilde tedavi edilmektedir.

Konjenital kalp hastalıklarının (Atriyal septal defekt ve ventriküler septal defekt kapatılması, koarktasyonun balon ve stent ile tedavisi , patent duktus arteriosusun stent ile açık tutulması ve kapatılması vb.) tedavileri ameliyata gerek kalmadan anjiyografik yöntemle yapılabilmektedir.

Çocuk aritmi bölümümüzde ise yenidoğandan itibaren her yaşta ritm bozuklukları gerek medikal tedavi ile gerekse endikasyon koyulan olgularda, 3D kompleks haritalama yöntemi kullanılarak radyofrekans ablasyon ya da kriyo-ablasyon tekniği ile tedavi edilebilmektedir. Aynı zamanda pacemaker ve intrakardiyak defibrilatör (ICD) uygulamaları, CRT ve takibi kliniğimizde yapılmaktadır.


ÖZELLİKLİ İŞLEMLER:

 •Doğuştan ve sonradan edinilen kalp hastalıklarının tanısal kalp kateterizasyonu ve anjiografisi,

•Pulmoner balon valvuloplasti

•Aort balon valvuloplasti

•Aort koarktasyonu anjioplasti

•Aort koarktasyon stenti

•Periferik pulmoner arter stenti

•Transkateter pulmoner kapak perforasyonu

•Atrial septal defekt (ASD) kapatılması

•Ventriküler septal defekt (VSD) kapatılması

•Patent duktus arteriyosus (PDA) kapatılması

•Prematür (erken doğan) bebeklerde PDA kapatılması

•Yenidoğanlarda PDA stenti uygulaması

•Pulmoner venöz darlıklara stent ve balon anjiyoplasti

•Balon atrial septostomi

•İnteratrial septuma stent yerleştirilmesi

•Hibrit girişimler (Cerrahi+çocuk kardiyoloji ortak girişimsel tedavi)

•Perikardiyosentez Elektrofizyolojik Çalışma (EPS)

•Kalp Pil implantasyonu

•ICD (Şok Pili)Implantasyonu


KONSEY:

Her hafta Cuma günleri saat 08:30-10:00 arasında bölümümüz doktorlarının ve çocuk kalp damar cerrahisi uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Bu toplantıda son bir hafta içinde görülmüş, ekokardiyografi ya da kalp kateterizasyonu yapılmış hastalar yanı sıra ritim problemi bulunan hastalar tartışılmakta ve tedavi planları yapılmaktadır. Konsey sonucu hakkında toplantıdan hemen sonra hasta ailesine yüz yüze ya da telefonla bilgi verilmektedir.


BÖLÜME BAĞLI ÜNİTELER:

Ankara Şehir Hastanesi; çocuklarda kalp nakli yapılan bir merkez olup bu çocukların nakil öncesi ve sonrası takip ve tedavileri kliniğimizde yapılmaktadır. Gebelik sırasında fetal ekokardiyografi, deneyimli uzmanlar tarafından yapılmakta ve kliniğimiz, yurtiçi ve yurtdışından kabul edilen hastalara kalp hastalıklarının tanı, tedavi ve takibinde deneyimli hekimler ve yardımcı sağlık personeli tarafından en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.


NASIL MUAYENE OLURUM ?

Haftanın her iş günü poliklinik hizmeti verilmektedir. Poliklinik hizmeti Muayene randevusu MHRS sistemi dahilinde 182 nolu telefondan ve ya MHRS İnternet sayfası üzerinden alınmaktadır. Bunun yanı sıra hastane hasta kabul biriminden de 08.00-16:00 arasında muayene randevusu alınabilmektedir.

***Poliklinik muayenesi öncesi MHRS randevusu alan hastalar da dahil hasta danışma bankolarından kayıt yaptırması gerekmektedir. Poliklinik kayıt sırası alındıktan sonra muayene öncesi tüm hastalar EKG birimine giderek EKG çekimi yapılmakta, arkasından muayene olacağı polikliniğe gelerek muayene işlemi yapılmaktadır.


BÖLÜM ADRESİ VE DAHİLİ NUMARA

Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No: 9 Çankaya/ANKARA 0312 552 60 00- 400515


SIK SORULAN SORULAR:

Kalpte üfürüm duyulması tehlikeli midir?

Üfürüm; muayene esnasında steteskop ile kalp dinlenildiğinde normal kalp sesine ek olarak duyulan seslerdir. Çocuklarda duyulan “üfürümler”in yarıdan fazlası “normal” ya da “masum üfürümler” olarak adlandırılır, yani kalp tamamen normaldir ve bu üfürüm çocuğun ileride kalp hastası olma riskini arttırmamaktadır. Ana damarlar ve kalp kapakçıklarındaki daralmalar, kalpte meydana gelen delikler, kan akışında oluşan sorunlar gibi nedenlerle üfürüm duyulabilir. Bunların bir kısmı dışarıdan herhangi bir belirti vermeyen sinsi bir kalp rahatsızlığının habercisi olabilmektedir. Deneyimli bir çocuk kalp hastalıkları uzmanı, muayenesi sonucunda bu üfürümün hangi gruba gireceğini büyük bir olasılıkla söyleyebilir ancak kesin tanı için özellikle 2 yaşın altındaki çocuklarda ekokardiografik inceleme yapılması önerilmektedir.

Doğuştan ve sonradan olan kalp rahatsızlığı nasıl anlaşılır?

Anne babaları nasıl ve ne şekilde daha dikkatli olmaları için uyarabiliriz? Bazı bebeklerde doğumdan sonraki saatlerde veya günlerde acil cerrahi girişim hayat kurtarıcı olduğundan erken teşhis büyük önem taşımaktadır. Doğumsal kalp hastalıkları çok çeşitli olduğundan yarattıkları şikayetler de büyük oranda değişkenlik gösterebilir. Bazı bebeklerde morarma ön planda iken bazılarında renk tamamen normaldir. Morarma en çok bebekler ağladıkları zaman dudaklar ve parmak uçlarında fark edilir. Parmaklarda çomaklaşma görülebilir. Solunum güçlüğü, sık ve iç çekme tarzında nefes alma, iştahsızlık ve kilo alamamayla birlikte gelişme geriliği sık karşılaşılan belirtiler arasında yer alır. Bebeklerde anneyi emerken yorulma önemli bir belirti olabilir. Bazı kalp rahatsızlıklarında ise çocuklar sık ve ağır solunum sistemi enfeksiyonu geçirebilir. Daha büyük çocukların ise oyun oynarken arkadaşlarından daha çabuk yorulduğunun fark edilmesi önemli bir kriter olabilir.

Çocuklar kaç yaşından itibaren kalp ameliyatı olabilirler?

Bazı vakalarda doğumdan sadece 1 saat sonra müdahale etmek ve bebeği kalp ameliyatına almak gerekebilir. Yani, bebek ve çocuklara kalp ameliyatı yapmak için bir yaş sınırı yoktur. Burada önemli olan bebeğin ya da çocuğun bu cerrahi operasyonu yapabilecek donanımda bir merkezde bulunmasıdır.

Doğumsal tüm kalp hastalıkları tedavi olmadan iyileşir mi?

Bu durum sadece belli bir hasta grubunda gözlemlenmiştir. Kalp delikleri kendiliğinden kapanabilse de bazı doğumsal kalp hastalıklarında kateter yöntemi uygulanmaktadır. Bununla birlikte, çocuklarda doğumla gelen kalp hastalıklarının çoğunda ameliyat yapılması gerekir.

Ailesinde kalp hastalığı bulunan çocuklar daha sıkı mı takip edilmeli?

Evet. Ailesinde kalp hastalığı bulunan ve anne ya da babası kalp hastası olan her çocuğun kalbinde bir sorun olacak şeklinde bir kural olmasa da bu çocukların yakından takip edilmesi ve hem doğumdan önce hem de doğumdan sonra izlenmesi olası risklerin kaldırılması açısından büyük önem taşır.

Fetal ekokardiyografi işlemini kimler yaptırmalıdır?

Fetal ekokardiyografi işlemi doğuştan kalp hastalıklarının tespit edilebilmesi için yüksek riskli gruplara mutlaka uygulanmalıdır. Riskli gruplar içerisinde pozitif aile öyküsü olanlar, bazı hastalıkları bulunan anne adayları, hamilelikte teratojenlere (ajanlara) maruz kalınması, kızamıkçık gibi intrauterin enfeksiyon geçirilmesi, raporlanmış fetal anomali olması, amnion sıvı anomalileri, kromozom anomalisinin bulunması, ikiz gebelikler, monozigotik ikizler ve birleşik ikizler bulunur. Bununla birlikte fetal eko,yaşı ileri olan anne adaylarının yanı sıra tahlil sonuçları anormal olan annelere de uygulanabilmektedir.

Klinik Doktorlarımız

01 Şubat 2022