DERİ YAMA TESTİ
25 Mart 2020

Allerji deri testleri nelerdir?

Alerjiniz olup olmadığını belirleyen ve deriye uygulanan testlerdir. Kısa sürede uygulanır, emniyetlidir ve sonuçları güvenilir olması nedeni ile en fazla tercih edilen allerji tanı yöntemidir.


Hangi durumlarda uygulanır?

Bu test size şikayet ve belirtileriniz allerjik bir hastalığı düşündürüyor ise uygulanacaktır (astım, allerjik nezle, alerjik egzama, ürtiker (dabaz, kurdeşen), arı allerjisi ya da besin allerjisi gibi).


Test öncesinde hastaya ait sorumluluklar:

Teste tok olarak gelmeniz tercih edilir. Testin yapılacağı gün aktif şikayetiniz var ise mutlaka belirtiniz. Testi etkileyebileceğinden kullanmakta olduğunuz tüm ilaçlar hakkında test öncesinde bilgi vermeniz gerekir.

İşlem esnasında oluşan ve işlem ile ilgili olduğunu düşündüğünüz şikayetleriniz için hekiminize başvurunuz.


Testler nasıl uygulanır?

Allerji testleri 3 ayrı yöntemle uygulanır:

1Çizme testi (Prick test):
Önkolunuzun iç kısmına 1 damla allerjen damlatılacak ve steril bir lanset ile (metalden yapılmış sivri uçlu bir tıbbi malzeme) derinizde bir çizik oluşturulacaktır. Kullanılacak allerjen sayısı fazla ise uygulama sırt bölgenizde de yapılabilir.

2Deri içi test (İntradermal test):
Sıvı haldeki çok az miktarda allerjen, çok ince bir iğnesi olan enjektörle derinizin içine verilir (enjekte edilir). Kullanılacak allerjen sayısına göre kolunuz veya sırtınız tercih edilebilir. 

3Yama testi (Patch test):
Bu yöntemde allerjenler yapışkan bant üzerine yerleştirilmiş küçük kuyucuklar içine konularak sırtınıza veya başka vücut bölgesine yapıştırılacaktır. Yapışkan bant sırtınızda 48-72 saat süre ile kalacaktır.Yoğun kaşıntı veyabaşka bir sıkıntı hissetmeniz durumunda yama bantını daha erken çıkartıp doktorunuza başvurabilirsiniz.


İşlem kim tarafından nerede yapılır ve tahmini süresi:
Test doktor gözetiminde hemşireler tarafından hastanede yapılacaktır. Her bir test 5-10dakika gibi kısa bir sürede tamamlanır. Çizme ve deri içi test 15-20 dakika sonra, yama testi ise 48-72 saat sonra değerlendirilir. Hangi testin kullanılacağı hastanın şikâyetlerine göre doktor tarafından belirlenir. Testlerde ‘alerjen’adı verilen, alerjiye neden olan maddeler kullanılır. Hangi alerjenlerin kullanılacağı doktor tarafından belirlenecektir. Ayrıca çizme ve deri içi testlerde, sonuçlarınızın doğru olarak yorumlanması için bir pozitif kontrol (histamin) ve bir de negatif kontrol (alerjen içermeyen madde) kullanılacaktır.

Çizme ve deri içi testlerinde allerjen uygulanan bölgede 15-20 dakika içinde belli ölçülerde kabarıklık ve kızarıklık oluşması durumunda sonuç pozitif kabul edilir. Yama testinde ise 48-72 saat sonra (gerekirse 96. saatte) allerjen uygulanan bölgede kızarıklık, kaşıntı ve sulanma oluşması durumunda sonuç pozitif kabul edilir.


İşlemin riskleri ve komplikasyonları?

Allerji testlerinde istenmeyen durum görülme sıklığı çok düşüktür. Allerjisi fazla olan hastalarda abartılı deri cevabına bağlı olarak, uygulama bölgesinde beklenenden fazla kızarıklık ve kaşıntı , yama testinde ise bül oluşabilir oluşabilir. Son derece nadir olarak yaşamı tehdit edici durumlar bildirilmiştir.


Testin yararları, alternatifi ve uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar:

Testler ile hangi maddeye alerjiniz olduğunun bulunması tedavinizi yönlendirebilir. Çizme testi ve deri içi testin alternatifi olarak kanınız alınarak kanda allerji aranabilir. Ancak bu işlem daha az duyarlı olup sonuçların çıkması için zamana ihtiyaç vardır. Yama testinin ise alternatifi olmayıp eğer testi kabul etmiyorsanız anlattıklarınız doğrultusunda o allerjene allerjik kabul edilecek ve uzak durmanız önerilecektir.  


Testlerin sağlayacağı faydalar nelerdir?

Allerjik hastalıkların tümünde, SORUMLU ALLERJENDEN KORUNMA hastalık bulgularının daha etkili bir şekilde kontrol altına alınmasını sağlayacaktır. Bu nedenle mevcut hastalık bulgularınızın allerjik kökenli olup olmadığının belirlenmesi çok önemlidir. Ayrıca test sonuçlarınız uygulanacak tedavi yöntemlerinin belirlenmesini (allerjenden kaçınma, allerjene özel aşı tedavisi gibi) sağlayacaktır.


Gerektiğinde tıbbi yardıma nasıl ulaşabilirim?

Mesai saatleri içerisinde İmmünoloji ve Allerji Polikliniğine başvurabilirsiniz. Mesai saatleri dışında acil servise başvurulması uygundur.