Çocuk Üroloji

Çocuk Hastanesi Çocuk Üroloji Bölümü, bebek, süt çocuğu, çocuk ve gençlerin de dahil olduğu pediatrik hastaların mesane ekstrofisi, epispadias, cinsel gelişim bozuklukları, üriner çift toplayıcı sistem, enürezis, herni (inguinal) , hidrosel, hidronefroz, hipospadias, üriner sistem taşları, idrar kaçırma, inmemiş testis, nörojen mesane, posterior üretral valv, spina bifida, testis torsiyonu, UP darlık, üreterosel, idrar yolu enfeksiyonu, ürolojik tümörler, varikosel, vezikoüreteral reflü (VUR), disfonksyonel işeme, Wilms tümörü, Ürogenital Rabdomyosarkom, ürogenital travma dahil olmak üzere idrar yolu ve genital organlarda kazanılmış ve doğumsal anomalilerin değerlendirilmesi ve tedavisinde uzman ekibi ile hizmet vermektedir.

Hastalığa bağlı olarak, multidisipliner bakım ekibi pediatrik üroloji, pediatrik nefroloji, pediatrik anestezi, pediatrik endokrinoloji, pediatrik psikiyatri, beslenme ve fizik tedavi uzmanlarını içermektedir. Böbrek / mesane ultrasonu, işeme sistoüretrogramı, böbrek taramaları ve ürodinamik testler de dahil olmak üzere gelişmiş tanı testleri bölümümüzde yapılmaktadır. Tedaviler tıbbi yönetim, davranış değişikliği ve cerrahiyi içerebilir.

Pediatrik Üroloji Kliniğimiz, aşağıdakiler dahil olmak üzere geniş bir uzmanlık yelpazesi sunar: Çocuğunuzun ürolojik sorununu değerlendiren ve kişiselleştirilmiş bir bakım planı oluşturan Avrupa Çocuk üroloji board sertifikalı (FEAPU) çocuk ürologları: ürologlarımızla birlikte çalışan bir çocuk ürolojisi ürodinami hemşiresi: klinik pediatrik üroloji hemşireleri, çocuğunuza ve size tedavi planını anlama, koordine etme ve uygulama konusunda yardımcı olur. Bölümümüz her yıl 1.500'den fazla cerrahi prosedür gerçekleştirmekte ve dünya çapında 12.000 çocuğun ürogenital problemleri ile ilgilenmekteyiz.

Klinik Doktorlarımız

01 Şubat 2022