Sosyal Pediatri

Sağlam Çocuk Bölümü (Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniği, Sosyal Pediatri Polikliniği)

Çocuk Hastanesi G katı, C Blokta hizmet vermektedir. 2 Sosyal Pediatri Uzmanı, 1 Asistan, 1 Çocuk Gelişimi Uzmanı, 1 Aşı Hemşiresi, 1 Anne Sütü ve Emzirme Danışmanı Hemşiresi ile hizmet vermektedir. 2 muayene odası, 1 aşı odası, 1 çocuk gelişim takibi yapılan oda, 1 Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı odası mevcuttur.

Sağlam Çocuk Bölümü'nde

 Çocuk sağlığı izlemi: Gelişimsel kalça displazisi taraması, anemi taraması, idrar tetkiki, görme muayenesi, işitme muayenesi, diş muayenesi, diş hekimi kontrol randevularının belirlenmesi, tansiyon ölçümü, hiperlipidemi açısından risk grubunda yer alanlara yönelik taramalar gibi bebek ve çocukların yaşına uygun tarama testleri yapılmaktadır.

 Büyüme-gelişme izlemi

 Beslenme, durum değerlendirilmesi, sorunlar ve çözüm önerileri

 Anne sütü ile beslenme, anne sütünün önemi

 Rutin çocukluk çağı aşılaması,

 Okul aşıları, ergen aşıları,

 Kronik hastalığı olan çocukların aşılaması, hematopoietik kök hücre nakil öncesi ve sonrası aşılar, solid organ transplantasyonu yapılan çocukların transplantasyon öncesi ve sonrası aşıları, malign hastalığı olan çocukların aşılaması, immunsupresif tedavi alan çocukların aşılaması gibi özel durum aşıları (Hassas grupların aşılaması) yapılmaktadır.

Ayda ortalama 1000-1500 çocuğun muayenesi ve sağlıklı çocuk izlemleri gerçekleştirilmektedir. Polikliniğimizde ayaktan ya da MHRS sisteminden (182 nolu telefon veya internet üzerinden) randevu alınarak muayene olunabilmektedir.

Çocuk Gelişim Birimi

Çocuk Gelişim Birimi, Sağlam Çocuk Polikliniği ile iş birliği içerisinde hizmet vermektedir. Sağlam Çocuk Polikliniği’nde takibe alınan ve/veya takipte olan çocukların gelişimlerinin değerlendirilmesi ve aile danışmanlığı hizmetleri alınması için konsültasyon ile yönlendirmeleri yapılmaktadır. Çocukların genel gelişim değerlendirmelerinin yanı sıra büyüme ve gelişme döneminde ebeveynlerin destek almak istedikleri kritik süreçler de olmaktadır. Birimde çocukların gelişimleri standart ölçme araçları kullanılarak, serbest oyun ve gözlem yöntemleri ile değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucunda çocuğun ve ailenin ihtiyaçları belirlenmektedir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda çocuk ve ailenin dinamiklerine göre gelişim destek önerileri verilmekte ve izleme alınmaktadır.

Çocuk Gelişim Birimi’nde

- Dönem özellikleri
- Yeme/yedirme sorunları
- Uyku eğitimi, uyku sorunları
- Tuvalet eğitimi
- Alıcı ve ifade adici dil gelişiminin desteklenmesi
- Kural koyma
- Kreşe başlama
- Yeni kardeş
- Okula başlama
- Çocuk ve çevre
- Kazalardan korunma
- Çocuk ve oyun, oyuncak seçimi gibi aile ve çocuğun ihtiyaç duyduğu konularda rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Çocuk Gelişim Birimi randevu sistemi ile çalışmamaktadır. Gün içerisinde Sağlam Çocuk Polikliniği’nden yönlendirilen hastalar konsültasyon sırasına göre görülmektedir.

Klinik Doktorlarımız

01 Şubat 2022