Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Genel Pediatri)

Genel Pediatri Bölümü; Ankara Şehir Hastanesi kampüsü içerisinde MH4 kulesinde yer almakta olup, doğumdan 18 yaşına kadar çocuklara geni bir yelpazede sağlık hizmetleri sunmaktadır. Avrupa’nın en büyük sağlık merkezlerinden biri olan hastanemiz 660 yataklı olup, Genel Pediatri ve tüm branşlar mevcuttur.

Alanında uzman 34 hekim ile 15 genel pediatri, 3 sosyal pediatri, 2 adolesan (ergen) sağlığı, 1 ÇÖZGER (Çocuklar için özel gereksinim raporu polikliniği) ve 1 evde bakım olmak üzere 22 ayrı poliklinikte hizmet yürütülmektedir.

Başvuran tüm hastaların genel pediatri polikliniklerinde dikkatlice değerlendirilip ilk muayeneleri ve tanısal tetkikleri yapılmakta, uygun tedavileri düzenlenmektedir. Hastalar gerekli olması durumunda diğer departmanlara danışılmaktadır.

Sosyal pediatri (Sağlam Çocuk) polikliniğinde yenidoğan yaş grubundan itibaren tüm sağlıklı çocukların büyüme ve gelişim basamaklarının takibi, tarama testlerinin uygulanması ve aşı uygulamaları yapılarak hastalıkların önlenmesi ve çocuklarda tam bir iyilik halinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) Polikliniğinde özel gereksinim ihtiyacının belirlendiği ve raporların düzenlendiği bir polikliniktir.

Adolesan (Ergen) Sağlığı polikliniği 10-19 yaş grubundaki gençlere hizmet sunmaktadır. Adolesanlarla çalışma konusunda farklı disiplinlerde özel eğitim almış ekibimiz birlikte çalışarak bu kritik dönemdeki çocukların problemlerini çözmekte, ailelerine destek olmakta ve tıbbi tedavilerini de sağlamaktadır.

Evde bakım birimimizde bulunan profesyonel kadro il sağlık müdürlüğü tarafından, evde bakım hizmeti alması uygun görülmüş kronik, yatağa bağımlı ve engelli çocuk hastalara evinde hizmet götürmektedir.

Yataklı servislerimiz MH4 Çocuk Hastanesinde bulunan, 3 Süt Çocuğu ( 66 yatak, 1-24 ay arası bebekler), 5 Büyük Çocuk (111 yatak, 2-18 yaş arası çocuklar ve ergenler) olmak üzere toplam 177 yatak kapasitesiyle yatırılan tüm hastalara hizmet etmektedir. Yatan hastalarla ilgili gerekli görülmesi halinde pediatrik yan dal ve diğer branşlara danışılmaktadır.

Klinik Doktorlarımız

01 Şubat 2022