Çocuk Nefroloji

Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi bünyesinde kurulmuş olan Çocuk Nefroloji Kliniği, konusunda özellikli olarak uzmanlaşmış doktor, hemşire ve teknisyenlerden oluşan bir ekip tarafından yürütülmektedir.

Çocuk nefrolojinin ilgi alanı çocuk böbrek ve üriner sistem hastalıklarıdır. Çocuklarda görülen akut ve kronik böbrek yetmezlikleri, hipertansiyon, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları, nefrotik sendrom, glomerulonefritler, renal tübüler hastalıklar, böbreğin kistik hastalıkları, üriner sistemin yapısal anomalileri, idrarda kan görülmesi ve proteinüri nefrolojinin ilgilendiği başlıklardan birkaçıdır. Ayrıca, bazı romatizmal hastalıkların böbrek tutulumları da, sistemik lupus eritematozus, Henoch-Schonlein pururası gibi, ilgi alanımıza girmektedir.

Kliniğimizde ayrıca kronik böbrek yetmezliği olan hastalar böbrek nakline hazırlanmakta, nakil sırasında ve sonrasında izlemleri yapılmaktadır. Böbrek yetmezliği olan çocuklar için her türlü diyaliz işlemi, periton diyalizi, hemodiyaliz, CVVH/CVVHD gibi, en yeni teknolojik destek ile donatılmış, çocuklara özel diyaliz ünitemizde, servislerde ve yoğun bakımlarda hasta başında gerçekleştirilebilmektedir. Kronik böbrek yetmezliği olan çocuklar için 10 yataklı hemodiyaliz ünitemiz bulunmaktadır.

Kliniğimize ait 21 yataklı, tek kişilik ya da çift kişilik odalardan oluşan, bir çocuk servisimiz de mevcuttur.

Böbrek hastalıklarının tanısının koyulmasında ihtiyacımız olan tüm laboratuvar donanımı hastanemizde mevcut olup, genetik çalışmalar, sintigrafi gibi ileri görüntüleme yöntemleri ve böbrek biyopsisi başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

Klinik Doktorlarımız

01 Şubat 2022