Çocuk Hematoloji ve Onkoloji

Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji Kliniği ve Kemik İliği Nakil Ünitesi kan hastalıkları ve kanser ile mücadele eden çocuklar için deneyimli doktor, hemşire, çocuk gelişimci ve psikolog kadrosu ile en son gelişmeleri dikkate alarak, hasta ve aile merkezli bakım hizmeti sunmaktadır. Bölüm uzmanları, en üst düzeyde hizmet sağlamak için pediatrinin diğer tüm alt dalları ile özellikle pediatrik yoğun bakım ünitesi, kardiyoloji, nöroloji, enfeksiyon hastalıkları, nefroloji, göğüs hastalıkları, gastroenteroloji bölümleriyle yakın ilişki içerisinde çalışır. Hastanemizin radyoloji bölümü, mikrobiyoloji, genetik ekipleri ve diğer laboratuvarları bölümümüze büyük destek vermektedir. Uzman doktorlarımız ayrıca diğer poliklinik ve servis hastalarına konsültasyon hizmeti vermektedir. Kemik iliği nakil ünitemizde 18 yaş altı çocuklara akrabadan ve akraba dışı vericilerden nakil yapılmaktadır. Çocukluk çağında sık görülmekte olan kanserler (lösemi, lenfoma, merkezi sinir sitemi tümörleri, Wilms tümörü, nöroblastom, rabdomiyosarkom ve rabdomiyosarkom dışı yumuşak doku tümörleri, Ewing sarkom, osteosarkom vb.), anemiler (kansızlık), doğuştan kan hastalıkları, kemik iliği yetmezlikleri, idiopatik trombositopenik purpura, hemofililer, talasemiler, nötropeniler, tromboz-pıhtılaşma bozuklukları, lenfadenopatiler, hemanjiyomlar ve her türlü iyi huylu tümörler birim hekimlerinin başlıca çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Bu amaçla dokuz poliklinik ayaktan başvuran hastalar için hizmet vermekte olup, 87 yatak kapasiteli servislerimiz yatırılarak izlemi yapılan hastalar için hizmet vermektedir. Aynı zamanda 16 yatak kapasiteli kök hücre nakil (KİT) ünitesi de bulunmaktadır. 32 yataktan oluşan günübirlik servisimizde ise transfüzyon ihtiyacı olan hastalar (talasemi, hemolitik anemiler, aplastik anemiler) ve ayaktan kanser tedavisi alan hastaların için takip ve tedavileri yapılmaktadır.


Bölüme Bağlı Üniteler:

Poliklinik

1. Hematoloji Polikliniği (2 Poliklinik)
2. Onkoloji Polikliniği (2 Poliklinik)
3. Talasemi Polikliniği
4. Lösemi Polikliniği
5. KİT Polikliniği

Yataklı Servisler

MH4 9A- Hematoloji Servisi-1
MH4 9B- Onkoloji Servisi-1
MH4 9C- Hematoloji Servisi-2
MH4 8A- Onkoloji Servisi-2
MH4 2A- Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi
Nasıl Muayene olurum:?

Hastanemizin Çocuk Hematoloji ve Onkoloji polikliniklerine muayene için başvuru iki şekilde yapılabilir:

• Randevu almaksızın hastaneye başvuran hastalar genel pediatri polikliniklerinde yapılacak olan muayene sonrası gerekli görülmesi halinde Çocuk Hematoloji ve Onkoloji bölümüne konsülte edilmeleri durumunda ilgili birimde muayene olabilmektedirler.
• Randevu sistemi ile başvuru (Randevular telefonla ya da internet üzerinde alınabilir. Telefonla randevu için 182 numaralı telefon aranabilir. İnternet üzerinden randevu Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden açılan sayfadaki yönlendirmeler takip edilerek alınabilir).

NOT: Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalının bir yandalı olması nedeni ile hastaların randevu sistemi ile başvurabilmesi için yeşil listeye eklenmiş olması gerekmektedir.

Kliniğimize 18 yaş altı hastaların kabulü yapılmaktadır.

Klinik Doktorlarımız

01 Şubat 2022