Genel Hastane Sosyal Hizmet Birimi
02 Haziran 2020


Tüm Hastanelerimizde Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi bulunmaktadır. Erişkin Acil Servis de Genel Hastaneye bağlı olarak hizmet vermektedir. Genel Hastanede bulunan bütün poliklinikler,yataklı servisler,yogun bakım servisleri ve erişkin acil servis de tedavi gören ve sosyal endikasyonu bulunan hastalar Tibbi Sosyal Hizmet Birimine bildirilmektedir.Birimimize daha çok müracaat/bildirimi yapılan hastalar:kimsesiz,terk, bimekan ve bakıma muhtaç hastalar,engelli hastalar,sağlık güvencesiz hastalar,yoksul hastalar,aile içi şiddet mağduru hastalar,ihmal ve istismara uğramış hastalar,mülteci ve sığınmacı hastalar,insan ticareti mağduru hastalar,yaşlı,dul ve yetim hastalar,kronik hastalar,ruh sağlığı bozulmuş hastalar,alkol ve madde bağımlısı hastalar,yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar,il dışından gelen hastalar,hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastalar,acil servise intihar nedeni ile başvuran hastalar,kimlik tespiti yapılamayan hastalar,hastaneye terk edilen hastalar ve kurum bakım hizmetine yerleştirilecek hastalardır. Bildirimi yapılan hastalar için birimde çalışan Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından gerekli sosyal hizmet müdahalesi yapılmakta ve hastanın sorunları çözülmektedir.

İletişim: Genel Hastane B1 A Blokta bulunmaktadır. Dahili:121129 - 121128