Kalp Damar Hastanesi Sosyal Hizmet Birimi
21 Kasım 2019Hastanemizde ayaktan ya da yatarak tedavi gören engelli, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesiz, yaşlı, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru, il dışından gelen vb. hastalar öncelikli olmak üzere; sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları psikososyal ve sosyoekonomik sorunlarının zamanında çözümlenmesi amacıyla "Tibbi Sosyal Hizmet Birimi" iş ve işlemlerini yürütmektedir.

Kalp- Damar Hastanesi B1 katı A Blok'ta bulunan Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi;

Kimsesiz, terk edilmiş ve bakıma muhtaç hastaların koruma altına alınması ve bir kuruma yerleştirilmesi,
Ekonomik yoksunluk içinde olan ve sosyal güvencesi olmayan hastalar için ilgili kurumlar ile bağlantı kurulması,
İl dışından gelen ve tedavisi devam eden, kalacak yer konusunda sorun yaşayan hasta ve/veya yakınlarının, konaklama hizmeti alabilecekleri kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi.
Engelli raporu bulunan hastalara engelli haklarının anlatılması, engelli raporu için başvurmak isteyen hastalarımızı ise gerekli birime yönlendirilmesi ve tedaviden etkin yararlanmaları konusunda yardımcı olunması,
Öncelikle akciğer nakil adayları olmak üzere, konsülte edildikleri takdirde hastalarımızın sosyal inceleme ve değerlendirme raporları hazırlanarak hasta ve yakınları ile psiko-sosyal çalışma yapılması ve izlemlerinin yapılması,
Yabancı hastaların sosyal ve ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda hastanemiz tercümanları işbirliği halinde gerekli birim, kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi,
Yatarak tedavi gören hastaların, pijama ve iç çamaşırı başta olmak üzere, giysi ihtiyaçlarını imkanlar dahilinde karşılanması,
Yukarıda belirtilen hususlar dışında kalan, tedavi süreciyle ilgisi bulunan ve sosyal hizmet uygulamaları alanına giren diğer konularda gerekli çalışmaların yapılması gibi faaliyetlerini yürütmektedir.