İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
10 Ağustos 2021

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ İŞYERİ SAGLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ İÇ GÖREVLENDİRMELERİ

(01.03.2021'den itibaren)


  Birim Sorumlusu: İGU Şükrü TAŞ Yedek Sorumlu: İGU Aysel DEMİREL 26.05.2021


            
 KULE  İŞYERİ HEKİMİ   İŞYERİ HEMŞİRESİ  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 
            
 

Genel Hastane

  

Asi1:Uzm.Dr.EvşenTORAMAN DAŞ
Yedek: Uzm. Dr. isa KURT

  

Asil: Yasemin FİLİZ
Yedek: Ayşe AKKAYA

  Asil:Gözde İlkim SOLMAZ
Yedek: Aysel DEMİREL
 
            
 (KVC Hastanesi)   Asil: Dr. Ümit BAŞAL
Yedek: Uzm. Dr. Evşen TORAMAN DAŞ
  Asil: Canan KUYUGÖZ
Yedek: Sema ÇELiK
   Asil: Ali TOGAÇ
Yedek:Dr.Muzaffer GÖZ
 
            
 Ortopedi- Nöroloji Hastanesi  

Asil: Uzm. Dr. isa KURT
Yedek: Uzm. Dr. Evşen TORAMAN DAŞ

  Asil: Aytaç ALKAN
Yedek: Suna DERE
  Asil: Dr. Muzaffer GÖZ
Yedek: Ali TOGAÇ
 
            
 

Çocuk Hastanesi

  Asil: Dr. Ümit BAŞAL
Yedek: Uzm. Dr. İsa KURT
  Asil: Sema ÇELİK
Yedek: Canan KUYUGÖZ
   Asil: Sibel KILIÇ
Yedek: İlknur ÇİLKAYA
 
            
  Kadın Doğum Hastanesi   Asil: Uzm.Dr. Evşen TORAMAN DAŞ
Yedek: Dr.Ümit BAŞAL
   Asil: Ayşe AKKAYA
Yedek: Yasemin FİLİZ
  Asil: İlknur ÇİLKAYA
Yedek:. Sibel KILIÇ
 
            
 

Onkoloji Hastanesi

   Asil: Uzm.Dr. İsaKURT
Yedek: Dr.Ümit BAŞAL
  Asil: Suna DERE
Yedek: Aytaç ALKAN
  Asil: Aykut ÇAKIR
Yedek: Meltem Cansu AÇIK
 
            
 FTR Hastanesi  Asil: Opr. Dr. Hasan ULUBAŞOĞLU
Yedek: Uzm. Dr. İsa KURT
   Asil: Ezgi Duygu Özbek KAHYA
Yedek: Ayşe AKKAYA
   Asil: Aysel DEMİREL
Yedek: Gözde İlkim SOLMAZ
 
            
  YGAP Hastanesi  

Asil: Uzm. Dr. isa KURT
Yedek: Dr. Ümit BAŞAL

  Asil: Ezgi Duygu Özbek KAHYA
Yedek: Ayşe AKKAYA
  

Asil: Aysel DEMİREL
Yedek: İlknur ÇİLKAYA

 
            
  Tıbbi Gözlem Kliniği  Asil: Uzm. Dr. İsa KURT
Yedek: Uzm. Dr. Evşen TORAMAN DAŞ
   Asil: Ezgi Duygu Özbek KAHYA
Yedek: Aytaç ALKAN
   Asil:Ayse1 DEMİREL
Yedek: Gözde İlkim SOLMAZ
 
            
 MHC  Asil: Uzm. Dr. Evşen TORAMAN DAŞ
Yedek: Uzm. Dr. isa KURT
  

Asil: Ezgi Duygu Özbek KAHYA
Yedek: Yasemin FİLİZ - Ayşe AKKAYA

  

Asil :Meltem Cansu AÇIK
Yedek: Aykut ÇAKIR

 
            
 TSB 1-2  Asil: Uzm. Dr. İsa KURT
Yedek: Dr. Ümit BAŞAL
  Asil: Ezgi Duygu Özbek KAHYA
Yedek: Ayşe AKKAYA
  

Asil: Ali TOGAÇ
Yedek: İlknur ÇİLKAYA

 


Kule harici alanlar (MH-C, otopark, açık alanlar vb) ortak değerlendirilecektir.