2019 YILI KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 99 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ (2019/259487)
31 Mayıs 2021

2019 YILI KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 99 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ

İKN: 2019/259487

İlgili Memur ve Telefon

Deniz YAĞMUR
0 312 552 60 00 Dahili: 771156

İhale Tarihi Ve Saati

01/07/2019 Saat:10.00

İhale Dokümanı

Dokümanı görmek için TIKLAYINIZ

Zeyilnameler


Zeyilnameyi görmek için TIKLAYINIZ
Zeyilname sonrası teknik şartnameyi görmek için TIKLAYINIZ

Gelen Teklifler

Teklifleri görmek için TIKLAYINIZ

Teknik Değerlendirme

Tamamlandı.

Karar

Kararı görmek için İHALE KARARI.pdf

Karar Bildirim Tarihi ve Usulü

Kesinleşen İhale kararı 29/07/2019 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilmiştir. 

İtiraz

 

 Sözleşmeye Davetler