2019 Yılı Gastroenteroloji Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi ve Genel Cerrahi Klinikleri 145 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi (05/11/2019)
31 Mayıs 2021

2019 Yılı Gastroenteroloji Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi ve Genel Cerrahi Klinikleri 145 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi (05/11/2019)

İKN: 2019/427990

İlgili Memur ve Telefon

Nazife KARATEPE
0 312 552 60 00 Dahili: 771139

İhale Tarihi Ve Saati

05/11/2019 Saat:10.00

İhale Dokümanı

Dokümanı görmek için TIKLAYINIZ

Zeyilnameler

Zeyilnameyi görmek için  TIKLAYINIZ
Zeyilname- 2 yi görmek için TIKLAYINIZ

Gelen Teklifler

Teklifleri Görmek İçin TIKLAYINIZ

Teknik Değerlendirme

TAMAMLANDI

Karar

Kararı Görmek İçin TIKLAYINIZ
Ek Kararı Görmek İçin TIKLAYINIZ

Karar Bildirim Tarihi ve Usulü

Kesinleşen İhale kararı 06/02/2020 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilmiştir. 
Ek İhale Kararı 04.03.2020 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ  edilmiştir.

İtiraz

 

 Sözleşmeye DavetlerSözleşmeye Davetler 18.02.2020 tarihinde  EKAP üzerinden tebliğ  edilmiştir.
Sözleşmeye Davetler 03.03.2020 tarihinde  EKAP üzerinden tebliğ  edilmiştir.