TÜBİTAK Hastanemize Hoşgeldin
17 Kasım 2022

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, bilim insanı kaynakları ile ülkemizin bilim hazinesini kurmaktadır. 21.yüzyılda buluş, patent, metot, kılavuz geliştirme ve ARGE hastanemizde yapılacaktır. Bu amaçla Koordinatör Başhekimliğimiz yurt içi bilimsel işbirliği imkanları ve yurt dışı kaynaklarımızı sürekli tarayarak var olan ulusal ve uluslararası fırsatları sağlık çalışanlarımıza ardışık toplantılarımızda anlatacaktır.

17 Şubat Pazartesi 2020 saat: 15:00-17:00 arasında TÜBİTAK Sağlık ARGE Avrupa Birliği Fon ve fırsatları tanıtılacaktır. İdari Bina Konferans salonu 2. Kat

18 Şubat Salı 2020 saat 15:00 – 17:00 arasında TÜBİTAK Avrupa Birliği COST fırsatları tanıtılacaktır. İdari Bina Konferans salonu 2. Kat

Bu eğitimlere hazırlık olarak 10 Şubat 2020 Öğle arası 12:00- 13:00 İdari Bina Konferans salonu 2. Kat da Dünya sağlık Örgütü İşbirliği Merkezi olma şartları ( WHOCC ). TÜBİTAK konularına Giriş (ERN) yapılacaktır.


TÜBİTAK BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI 

İnsanların yaşamında ve toplumların tarihinde dönüm noktaları bulunmaktadır. İstanbul’un fethinde Fatih Sultan Mehmet en ileri teknoloji savaş toplarını döktürmek için Macar Urban Ustayı getirtmiştir. Havan toplarının hesap planlarını kendi yapmıştır. Bütün ilerlemeler bilim temelinde sürdürülebilir.


Avrupa Birliği (AB), Horizon 2020, Horizon 2020 Avrupa, COST ve ERN programları ile uluslararası işbirliklerini arttırarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin rekabeti içine girmeye çalışmaktadır. Halen Dünya bilim ve teknolojisinde ABD ve Çin açık ara önde gitmektedir. AB kendi içinde standartlarını oluşturmuş, yayınlamış ve bilimsel kurumlarını ECRIN, BBMRI, ELIXIR, EATRIS, ESRI vb kurmuştur. Joint European Disruptive Innovation (JEDI) adı altında bilim insanları ile sanayi ve teknolojisini bir araya getirdiği JEDI çalışmalarına 600 milyar avro bütçe ayırmıştır. Our World, Our Dignity, Our Future mottosunu resmen kabul ederek gelecek çalışmalarını HAYSİYET VE ŞEREFE bağlamıştır.


En ileri AR-GE merkezlerini, en uzmanlaşmış kadroları ve ileri teknolojiyi kullanarak, en zor vakalardan  işbirliği çalışmalarına başlamaktadır. Bu örgütlenmeye katılmak için Kanada, orta Amerika, Hindistan ve Rusya gibi ülkeler AB merkezleri ile çalışmaya girmiştir. Japonya, AB bilimsel araştırma standartlarını aynen ulusal ülke standardı olarak kabul ettiğini açıklamıştır. AB iç yapısındaki 28 ülkede hasta verilerini ortak veri bankası (data bank) içinde toplamak üzere EHR- Elektronik Sağlık Kayıt sistemini kurmaktadır. İleri teknoloji geliştirme genetik tedaviler, kök hücre, rejeneratif tıp, nadir hastalıklar, kanser, yaşlanma, kronik hastalıklar ve çevresel faktörlerin etkilerini değiştirme konuları ile araştırma ilanlarına çıkılmıştır.


Ankara Bilkent Şehir Hastanemiz, hasta sayısı, doktor ve diğer sağlık çalışanları, araştırmacı kadroları, hazırlanan bilimsel tezler ile ülkemizin ağırlıklı ortalamasını taşımaktadır. Bu değerler toplamı AB imkanlarından yararlanmak için var olan hukuki haklarımız ile birleştirilmelidir. AB içinde çalışmakta olan binlerce Türk bilim insanı ile hastanemiz daha yakın haberleşmeye girmektedir. Türk Tıp Dünyası Bilim Köprüleri Projesi ile Hollanda, İsviçre ve Almanya’dan önümüzdeki aylarda Türk profesör hocalarımız hastanemizde konferans vermeye gelecektir. Ayrıca AB deki Mükemmeliyet Merkezlerinin başhekimlerini davet etmiş bulunmaktayız.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yönetilmekte olan WHOCC (World Health Organization Collaborating Center) Uluslararası İşbirliği Merkezleri, 80 ülkede 800 merkez ileri araştırma yapmaktadır. Bölgesindeki ekonomik gücü ile kıyaslandığında, ülkemizin hukuki hakkı olmasına rağmen, ülkemizin AB ve DSÖ kaynaklarından fevkalade az yararlandığı izlenmektedir.


Hastanemizde var olan fırsatları takip, birlikte değerlendirme ve uluslararası kaynakları kullanarak mobilize olabilmek için eğitim işbirliğine başlanacaktır. Talep etmeyen asla başarıya ulaşamaz. Bilimsel faaliyet yapmak niyet ve talebinde olan her sağlık çalışanının doktor, eczacı, diş hekimi, hemşire, teknisyen, bürokrat ve/ veya STK; bu burs ve hibelerden faydalanma imkanları vardır. Bu yıl AB destek yelpazesi çok genişlemektedir. Talep eden kişi ve gruplar kendilerine ileteceğimiz konuları çok iyi çalışarak doğru soruları sormalıdır. İngilizce bilmek bu çalışmalara katılmak için hukuken uluslararası bir kuraldır. Aşağıda ilgili internet linkleri ve dokümanlardan bazıları takdim edilecektir. TÜBİTAK uzmanları 17 Şubat Pazartesi AB Sağlık Araştırma çalışmaları ve 18 Şubat Salı COST programı ön tanıtımlarını yapmaya 15:00-17:00 saatlerinde İdari Bina toplantı salonumuza geleceklerdir. DSÖ işbirliği merkezi olmak talebini yazılı bildiren adaylar için Ankara’daki DSÖ temsilciliği uzmanı konu temelinde özel eğitimlere başlayacaktır.


AB’nin içinde halen 290 büyük sağlık araştırma konsorsiyumu devam etmektedir. Hastanemiz bilim insanları bu konsorsiyumlara gözlemci katılabilir. Eğitimlerine iştirak edebilir. Yeni konsorsiyumların içine yönetici olarak müdahil olabilirler. COST programı araştırma networkleri oluşturmak için seyahat bursları sağlamaktadır.  Binlerce imkana ulaşmak için lütfen sekretaryamızı takipte kalınız.


Saygılarımla

Uz. Dr. Ayşe Turan


AB Uluslararası Entegrasyon Belçika Mastır  Jean Monnet Burslusu

Çalışılması gereken kaynaklar:

DSÖ

https://www.who.int/collaboratingcentres/information/en/ DSÖ İşbirliği Merkezi olmak için bütün gereklilikler bu linkte mevcuttur. Bu konuları okuduktan sonra Dr. Ayşe Turan anlaşılmayan konuları açıklamaya yetkindir.

https://www.who.int/collaboratingcentres/database/en/

http://apps.who.int/whocc/ Bu portalde çalışmakta olduğunuz alanda faaliyet gösteren ortaklar bulabilirsiniz.

AB

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf

Bu grup çağrılar 17 Şubat 2020 15:00-17:00 saatlerinde anlatılacaktır.

http://www.ufuk2020.org.tr/

Önümüzdeki 2030 yılı sağlık araştırmaları:

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en

AB Mükemmeliyet Merkezleri ve sizlerin eşleşebileceğiniz münhal alanlar:

https://ec.europa.eu/health/ern/networks_en


COST programından mali destek alınarak AB Mükemmeliyet Merkezleri ziyaret edilebilir ve bu merkezlerin uzmanları hastanemize çağırılarak işbirlikleri başlatılabilir.


TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ankara Kalkınma Ajansı ile ülkemizin sahip olduğu diğer kaynaklar, Hastanemizin çevresindeki Teknokentler ile birlikte özenle değerlendirilecektir. Komşu teknokentlerden grupların halen sağlık klinik araştırmalarında faaliyet gösterdikleri tespit edilmiştir. Bu durum hastanemizin bu gruplara kolay gireceği açısından ümit vericidir.


Saygılarımla arz ederim.
Uz. Dr. Ayşe Turan


Tübitak Resim1.jpg
TÜBİTAK AB 2019.pdf


WEB 2 AB Sağlık Çağrıları h2020-wp1820-health_en.pdf


WEB 3 Ufuk_2020_Tanıtım_Sunumu_COST (1).pdf


WEB 4 COST+Ulusal+Bilgi+Günü+Sunum_20012020.pdf


WEB 5 COST President Presentation - Ankara Info Day 21 Jan 2020.pdf


WEB 6 COST Info Day in Turkey_Prof. Dr. Hasan Mandal.pdf


WEB 7 Bart Veys - Ankara Info Day COST- 21 January 2020.pdf

TÜBİTAK tanıtım 1WEB.pdf