İç Hastalıkları

İç Hastalıkları Klinik Resmi.jpg


Ankara Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü, Genel Dahiliye Servisi, Acil Dahiliye Yoğun Bakım Üniteleri, Dahiliye Yoğun Bakım Üniteleri, Palyatif Bakım Merkezi ve Ayaktan Hasta Poliklinikleri, ile geniş bir alanda eğitim ve hizmet misyonunu sürdürmektedir. İç Hastalıkları Kliniği, modern fiziki ortamlar ve kapsamlı tıbbi imkanlar ile birlikte; tıptaki yenilikleri her türlü kaynaktan izleyerek, yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılara katılarak ve son bilimsel kaynakları ve teknolojileri yakından takip ederek kullanan Uzman kadrosuyla, hastaları bir bütün içerisinde değerlendirip teşhis ve tedavilerini başarılı bir şekilde uygular. Dahili problemleri olan, nadir karşılaşılan, kompleks ve multidisipliner yaklaşım gereken hastaların tanı ve tedavileri, titizlikle, bilimsel ve bütünsel bir yaklaşımla, gereğinde farklı disiplinlerle konseyler ve konsültasyonlar yapılarak uygulanır. Kliniklerde gün içerisinde Dahiliye Uzmanları tarafından sık yapılan vizitlerle hastalar tekrar değerlendirilip, tedavi ve bakımları tecrübeli hemşireler tarafından yapılmaktadır. İç Hastalıkları Kliniği hizmet misyonunun yanında, Yandal Klinikleri ile beraber geniş ve tecrübeli akademisyen kadrosuyla, yaklaşık 250 araştırma görevlisini:

Hastanın bütün organik ve psikolojik problemleri ile ilgilenecek kadar geniş kapsamlı bir eğitime sahip,

Tanıya yaklaşımda eksiksiz, güvenli, mantıklı ve bilimsel,

Hastalığın önlemesinde ve tedavi edilmesinde ilaçları değerlendirme ve diğer tıbbi tedavileri seçme yeteneğine sahip,

Hastalara yalnız vücut sistemleri olarak değil, bütünsel bir yaklaşım sergileyen,

Klinik karar verme ve küçülen sağlık hizmeti kaynaklarının maliyet-etkin kullanımında dikkatli birer birey olarak yetiştirir.

Kliniğimizde bulunan Klinik Araştırmalar laboratuvarında gerek çok merkezli ulusal ve uluslararası gerekse lokal çok sayıda klinik araştırma yürütülmektedir. Tüm araştırma görevlilerinin klinik araştırmalara etkin bir şekilde katılımda bulunması sağlanır.

İç Hastalıkları Kliniği Doktorlarımız

07 Nisan 2023