Yoğun Bakımlar

yoğun bakım kliniği1.png


Bölüm Hakkında Genel Bilgi:

Genel Yoğun Bakım Üniteleri, erişkin yoğun bakım hastalarımızın takip ve tedavilerinin yapıldığı kliniklerdir. Kliniğimiz bünyesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, eğitim görevlileri ve yoğun bakım uzmanları bir araya gelmiştir. Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Sema Turan ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Seval İzdeş başta olmak üzere, kliniğimizde toplamda 6 profesör, 6 doçent, 16 yoğun bakım uzmanı ve 25 yoğun bakım yan dal asistanı ile kritik hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde kanıta dayalı tıp bilgileri ışığında en son bilimsel ve teknolojik gelişmeler dikkatte alınarak hizmet verilmektedir. Kritik hastalık döneminde bozulmuş olan organ fonksiyonları desteklenirken, hastalıkların tanısı bilimsel ve bütüncül bir yaklaşımla, gereğinde farklı disiplinlerle konseyler ve konsültasyonlar yapılarak konur ve tedavileri gecikmeden uygulanır.

Kliniğimizin genel yoğun bakım üniteleri, Ankara Şehir Hastanesi Nöroloji-Ortopedi Hastanesi, Kalp Damar Hastanesi, Genel Hastane ve Onkoloji Hastanesi yerleşkelerinde yer almakta olup; her bir yoğun bakımda 24 yatak olmak üzere, toplam 240 yoğun bakım yatağına sahiptir. Yataklarımızın tamamı 3. basamak yoğun bakım standartlarına uygundur.

Yoğun bakım hemşirelerimiz, standartlara uygun olarak 2 hastanın yakın takip ve tedavisinde 7/24 hizmet vermektedir. Hastaların takip ve tedavilerinde; öğretim üyeleri, eğitim görevlileri, yoğun bakım uzman doktorları, yoğun bakım yan dal asistanları ve yoğun bakımda yan dal eğitimi yapabilen 6 ana dalın (Anesteziyoloji ve Reanimasyon, İç Hastalıkları, Nöroloji, Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ile Genel Cerrahi) asistanları rotasyonel olarak görev almaktadır.


Eğitim:

Kliniğimiz bünyesinde 2019 yılı Şubat ayından itibaren yoğun bakım yan dal eğitimi verilmekte olup, amacımız geleceğimizi güvenle emanet edebileceğimiz, donanımlı yoğun bakım uzmanları yetiştirmektir. Kliniğimizde geleceğin yoğun bakım uzmanlarını yetiştirmek üzere yoğun bakım çekirdek eğitim müfre-datı hem teorik hem de pratik olarak düzenli ve disiplinli bir şekilde uygulanmaktadır. Yoğun bakım yan dal asistanları, zorunlu rotasyonlarını da düzenli olarak yapmaktadırlar.

Günümüze kadar yirmi iki yoğun bakım uzmanı Kliniğimizden mezun olmuştur ve bu uzmanlar ülke çapında hizmet vermektedirler.


Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

Hastalar birçok nedene bağlı olarak genel yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınabilirler, yoğun bakıma sık yatış nedeni olan klinik durumlar; sepsis, şok, koma, travma, zehirlenmeler, nörolojik hadiseler, kalp ve damar hastalıkları, ağır zatürre veya ciddi enfeksiyon tablosu, solunum yetmezliği, akut veya kronik organ yetmezlikleri, böbrek yetmezliği, hematolojik bozukluklar, diyabetik ketoasidoz, vb. durumlardır. Yoğun bakım ünitesinde uzamış post-operatif hastaların takip ve tedavisi de yürütülmektedir.


Özellikli İşlemler:

Kliniğimizde yoğun bakım hastalarına uygulanması gereken her türlü invaziv girişim, ileri düzey respiratuar ve kardiyak monitorizasyon, EEG (elektroensefalografi), EMG (elektromiyografi), fonksiyonel hemodinamik monitörizasyon, EKO (ekokardiyografi), perkütan yöntemle trakeotomi açılması, ultrasonografi eşliğinde tanısal ve girişimsel işlemler ve bronkoskopi uygulanmaktadır. Kliniğimizde tüm yoğun bakım yataklarında hasta başı diyaliz uygulanması mümkündür. Buna ek olarak yatak başı sürekli hemodiyafiltrasyon, plazmaferez, ECMO (ekstrakorporeal membran oksijenasyonu), ve terapötik hipotermi uygulanabilmektedir.


Bölüme Bağlı Üniteler:

Kliniğimize bağlı bulunan Palyatif Bakım Ünitesi’nde kronik bakım hastalarına hizmet verilmektedir Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK), yoğun bakım ünitelerimizde invaziv cihaz ilişkili enfeksiyonların ve dirençli patojenlerle gelişen enfeksiyonların sürveyansını, temizlik ve dezenfeksiyon hizmetlerini, atık ayrıştırma ve enfeksiyon kontrol uygulamalarını denetlemekte ve yoğun bakımların ekiplerine sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ile ilgili gerekli eğitimleri vermektedir.

Nutrisyon Destek Ünitesi yoğun bakımda yatan hastaların beslenme durumunu değerlendirerek, uygun yolla beslenme desteğinin verilmesine yardımcı olmaktadır.

Ayrıca yoğun bakım ünitelerimizdeki hastalara, hastanemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon doktorlarının hazırladığı fizik tedavi programları, deneyimli fizyoterapistler ile düzenli olarak uygulanmaktadır.


Nasıl faydalanırım:

Genel Yoğun Bakım ünitelerimize, eğitim görevlileri ve yoğun bakım uzmanı kararıyla acil servisten, hastane içi yataklı servislerden ve 112 aracılığıyla dış merkezden danışılan yoğun bakıma kabul kriterlerini karşılayan hastalar alınmaktadır.


Yoğun Bakım Hasta yakını bilgilendirme ve ziyaretçi kuralları:

Hasta yakınlarına hastanın durumu hakkında bilgi, belirli bir düzen içinde, yoğun bakım hasta bilgilendirme odalarında, hastanın hekimi tarafından saat 13:00-14:00 arasında verilir.
Yoğun bakım ünitelerinde servisin uygunluk durumuna göre, yoğun bakım servisinin sorumlusu tarafından belirlenen süre ile sınırlı olarak, hastanızı her gün saat 13:00-14:00 arasında ziyaret edebilirsiniz.
Yoğun bakım kliniğimizde ziyaretçi kuralları, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2019/09 sayılı genelgesine uygun olarak belirlenmiştir.


COVID-19 önlemleri:

Hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde COVID-19 pandemisi süresince 20.000’den fazla hasta tedavi edilmiştir. Pandemi kurul kararları ve hastane idaresi kararı gereğince, pandemi nedeniyle yoğun bakım ünitesi gereksinimi olduğunda, yoğun bakım ünitesinin COVID yoğun bakıma dönüştürülmesi ve hastanızın başka bir yoğun bakım ünitesine transferi gerekebilir. Bu durumda yoğun bakım hekimi tarafından size bilgi verilecektir. COVID-19 yoğun bakım ünitelerinde, ziyaretçi kabul edilmemektedir. Sorumlu yoğun bakım hekimi tarafından hasta hakkında servis uygunluğuna göre, belirli bir düzen içinde, hastanın birinci derece yakınlarına telefonla bilgilendirme yapılacaktır.

Yoğun Bakımlar Kliniği Doktorlarımız

09 Mart 2023