2020 Yılı Koroner Çocuk Anjiyografi Ünitesi 64 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi (20/08/2020)
02 Ağustos 2023

2020 Yılı Koroner Çocuk Anjiyografi Ünitesi 64 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi (20/08/2020) 

İKN : (2020/368432)

İlgili Memur ve Telefon

Nazife KARATEPE
0 312 552 60 00 Dahili: 771139

İhale Tarihi Ve Saati

20/08/2020 - Saat:10.00

İhale Dokümanı

Dokümanı görmek için TIKLAYINIZ.

Zeyilnameler

Zeyilnameyi görmek İçin TIKLAYINIZ

Gelen Teklifler

Gelen teklifleri görmek İçin TIKLAYINIZ

Teknik Değerlendirme

Tamamlandı.

Karar

Kararı görmek için TIKLAYINIZ.

Karar Bildirim Tarihi ve Usulü

Karar 08.09.2020 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilmiştir.

İtiraz

------

Sözleşmeye Davetler

Sözleşmeye Davetler 21/09/2020 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilmiştir.