2020 Yılı 66 Kalem Genel Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi (01.10.2020)
30 Kasım 2020

2020 Yılı 66 Kalem Genel Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi 

İKN : 2020/505959

İlgili Memur ve Telefon

Elvan KOÇAK
0 312 552 60 00 Dahili: 771136

İhale Tarihi Ve Saati

01/10/2020 - Saat:10.00

İhale Dokümanı

Dokümanı görmek için TIKLAYINIZ

Zeyilnameler

.

Gelen Teklifler

Teklifleri görmek için TIKLAYINIZ. 

Teknik Değerlendirme

Teknik değerlendirme aşamasında. 

Karar

Kararı görmek için TIKLAYINIZ. 
Kesinleşen İhale Ek Kararını görmek için TIKLAYINIZ 

Karar Bildirim Tarihi ve Usulü

Kesinleşen İhale Kararı 28/10/2020 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilmiştir. 
Kesinleşen İhale Ek Kararı 05/11/2020 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilmiştir. 

İtiraz

Kesinleşen ihale kararının bildirimini izleyen 5 gün içerisinde idaremize itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. 

 Sözleşmeye Davetler Sözleşmeler tamamlandı.