Klinik Mühendislik Hizmetleri BirimiKlinik Mühendislik Hizmetleri Ankara Şehir Hastanesi Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi; 2 biyomedikal mühendisi, 17 tekniker ve teknisyeni, 1 Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile 4 tıbbi gaz personeli olmak üzere 24 personel ile kampüs genelinde biyomedikal dayanıklı taşınırlar ve tıbbi cihazlara ilişkin Bakanlığımız mevzuatlarına uygun şekilde kaliteli ve etkin bir hizmet vermektedir.

Klinik Mühendislik Hizmetleri kapsamında kamuya ait olan biyomedikal dayanıklı taşınırlara yönelik teknik servis hizmeti, alan uzmanlığında danışmanlık, materyovijilans ve sözleşme yönetimi, tıbbi gaz sevk ve idaresi ile Kamu Özel İşbirliği modelinde diğer tıbbi ekipman destek hizmetlerine yönelik kontrolünü sağlamaktadır.

Kamu Özel İşbirliği modelinde hizmet sunumu gerçekleştirilen en büyük kapasiteye sahip sağlık tesisi olan sağlık tesisimizde klinik mühendislik hizmetleri birimi olarak etkin bir biçimde iş yükü iş gücü dağılımı gerçekleştirilmektedir. Bu minvalde; Genel Hastane, Kalp ve Damar Hastanesi, Nöroloji - Ortopedi Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi olmak üzere 8 hastane ile Ana Kütle ve Klinik Gözlem Evi olmak üzere 2 bağlı birime hizmet sunulmaktadır.

Sağlık tesisimizde bütünleşik ve merkezi olarak sunulan Klinik Mühendislik Hizmetleri kapsamında;

• Akılcı tıbbi cihaz yönetiminin sağlamak,
• Envanter yönetiminde teknik bilgi desteği sunmak,
• Tıbbi cihazların yaşam döngüsü içerisinde gerekli teknik hizmetleri öncelikle kurum içi kaynaklardan sağlamak,
• Tıbbi cihazların teknik yeterlilik, performans ve ekonomik ömrüne yönelik teknik mütalaa sunmak,
• Kamu Özel İşbirliği mevzuatı ve sözleşme kapsamında sözleşme yönetimini gerçekleştirmek ve ilgi alanında teknik mütalaa sunmak,
• Biyomedikal depo kapsamındaki ürünlere ilişkin kullanıcı ve hasta güvenliğini sağlamak üzere piyasa gözetim ve denetim ile materyovijilans süreçlerini yürütmek,
• Tıbbi cihazların güvenli kullanımına ilişkin sağlık personelini eğitim vermek veya verilmesini sağlamak.
• Verimlilik ve kalite değerlendirmeleri kapsamında Genel Müdürlük ve Bakanlık birimleri tarafından hazırlanan kriterlere uygunluk çalışmaları yaparak sağlık tesislerindeki verimlilik ve kalite birimleriyle koordinasyon sağlamak
• Kamu Özel İşbirliği modeli ile şirket tarafından kullanıma sunulan tıbbi cihazların denetlenmesi ve kontrolünü sağlamak, olarak özetlenebilecek faaliyetleri yürütmektedir.

Her türlü özveriyi göstererek bire bir hizmet veren teknik personelimizce yürütülen bu faaliyetler, sağlık profesyonelleri ile bir ekip halinde çalışmayı gerektiren disiplinler arası bir çalışma alanı gerçekleştirmektedir. 
Global ve ulusal alanda, bilimsel ve güncel yenilikçi çalışmalar, mevzuat ve teknik gelişmeler ışığında kampüs hastane normunda marka değeri oluşturacak faaliyetler yürüterek profesyonel ekibimizle en iyi kalitede hizmet sunmaya devam etmekteyiz.

 • klinikmühendislik.png
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png

Ekibimiz

 

Erhan Baysal
Biyomedikal Mühendisi
 Birim Sorumlusu
 Dahili No : 703376


Bilal BECEREN.png

Bilal BECEREN 
 Biyomedikal Mühendisi
 Sorumlu Mühendis
 Dahili No: 703376

 
       
Altan EREL.png
 Can DAĞDEVİREN.png
 İlker ŞAHİN.png
 Ferhat GÜNEŞ.png

      
Altan EREL
 Can DAĞDEVİREN  İlker ŞAHİN  Ferhat GÜNEŞ 
 Biyomedikal Teknikeri Biyomedikal Teknikeri  Biyomedikal Teknisyeni  Biyomedikal Teknikeri 
Ana Kütle Sorumlusu Ana Kütle Sorumlusu  Genel Hastane Sorumlusu  Genel Hastane Sorumlusu
 Dahili No: 703373 Dahili No: 703373   Dahili No: 703370  Dahili No: 703370
 Dahili Mobil No: 7844 Dahili Mobil No: 7844  Dahili Mobil No: 7849   Dahili Mobil No: 7849
       
       
Fatih ÖZKAN.png
 Mehmet BİLGAMA.png Barış YILDIZ.png Eyüp Serkan TÜRKKAN.png

      
Fatih ÖZKAN
 Mehmet BİLGAMA  Barış YILDIZ  Eyüp Serkan TÜRKKAN 
 Biyomedikal Teknikeri  Biyomedikal Teknikeri  Biyomedikal Teknikeri Biyomedikal Teknisyeni 
Kalp ve Damar Hastane Sorumlusu Kalp ve Damar Hastane Sorumlusu
 Nöroloji-Ortopedi Hastane Sorumlusu  Nöroloji-Ortopedi Hastane Sorumlusu
 Dahili No: 703367  Dahili No: 703367  Dahili No: 703353  Dahili No: 703353
 Dahili Mobil No: 7845  Dahili Mobil No: 7845 Dahili Mobil No:7846   Dahili Mobil No: 7846
       
İlknur BOZKURT.png Hüseyin ENGÜR.png Perihan DUMAN.png Salih ATAK.png
       
İlknur BOZKURT  Hüseyin ENGÜR   Perihan DUMAN Salih ATAK 
 Biyomedikal Teknikeri  Biyomedikal Teknikeri Biyomedikal Teknikeri  Biyomedikal Teknikeri
 Çocuk Hastanesi Sorumlusu  Çocuk Hastanesi Sorumlusu  Kadın Doğum Hastanesi Sorumlusu Kadın Doğum Hastanesi Sorumlusu
 Dahili No: 703344  Dahili No: 703344  Dahili No: 703377 Dahili No: 703377
 Dahili Mobil No: 4522  Dahili Mobil No: 4522  Dahili Mobil No: 7848  Dahili Mobil No: 7848 
       
Nurcan YILDIRIM.png Kenan SEHER.png Hacı Ahmet DUMAN.png 
       
 Nurcan YILDIRIM Kenan SEHER  Hacı Ahmet DUMAN  Gani MAİL 
 Biyomedikal Teknikeri  Biyomedikal Teknisyeni  Biyomedikal Teknikeri Biyomedikal Teknikeri 
 Onkoloji Hastanesi Sorumlusu  Onkoloji Hastanesi Sorumlusu  FTR YGAP Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon & Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi Sorumlusu FTR YGAP Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon & Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi Sorumlusu 
 Dahili No: 703366  Dahili No: 703366 Dahili No: 703978  Dahili No: 703978 
 Dahili Mobil No: 7847  Dahili Mobil No: 7847 Dahili Mobil No: 7870   Dahili Mobil No: 7870 
       Hatice AYDOĞAN.png 

Hatice AYDOĞAN
VHKİ
 Yazı İşleri ve Kalite Sorumlusu
Dahili No: 703374

21 Ocak 2021