2021 Yılı Kardiyoloji Kliniği 28 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi (26.07.2021 saat 14:00)
02 Ağustos 2023

2021 Yılı Kardiyoloji Kliniği 28 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi (26.07.2021 saat 14:00)


İKN:2021/313138

İlgili Memur ve Telefon

Fatma DEMİRBAŞ
0 312 552 60 00 - Dahili:771140

İhale Tarihi Ve Saati

26/07/2021 - Saat:14.00

İhale Dokümanı

Dokümanı görmek için TIKLAYINIZ.

Zeyilnameler


Gelen Teklifler

Teklifleri Görmek İçin TIKLAYINIZ.

Teknik Değerlendirme

Tamamlandı.

Karar

Kararı Görmek İçin  TIKLAYINIZ.
Ek Kararı Görmek İçin TIKLAYINIZ.

Karar Bildirim Tarihi ve Usulü

Kesinleşen ihale kararı 02.09.2021 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilmiştir. 
Kesinleşen ihale ek kararı 13.09.2021 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilmiştir.

İtiraz


Sözleşmeye Davetler

Sözleşmeye Davetler 14.09.2021 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilmiştir.