2021 Yılı 13 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi (30/09/2021 Saat :10:00)
11 Ekim 2021


2021 Yılı 13 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi (30/09/2021 Saat :10:00)


İKN:2021/465167

İlgili Memur ve Telefon

Gökhan DOĞANÖZ
0312 552 60 00 - Dahili:771153

İhale Tarihi Ve Saati

30/09/2021  Saat:10:00

İhale Dokümanı

 Dokümanı görmek için

 TIKLAYINIZ

Zeyilnameler

Zeyilnameyi görmek için

TIKLAYINIZ.

Gelen Teklifler

Teklifleri görmek için

TIKLAYINIZ.

Teknik Değerlendirme


Karar

Kararı görmek için

TIKLAYINIZ.

Karar Bildirim Tarihi ve Usulü


İtiraz


Sözleşmeye Davetler