2021 Yılı 47 Kalem Biyomedikal Sarf Malzeme İhalesi (22/09/2021 Saat :10:00)
02 Ağustos 2023


2021 Yılı 47 Kalem Biyomedikal Sarf Malzeme İhalesi (22/09/2021 Saat :10:00)


İKN:2021/471052

İlgili Memur ve Telefon

Adem DEPEDELEN
0312 552 60 00 - Dahili:771148

İhale Tarihi Ve Saati

22/09/2021  Saat:10:00

İhale Dokümanı

 Dokümanı görmek için

 TIKLAYINIZ

Zeyilnameler


Gelen Teklifler

Teklifleri Görmek için TIKLAYINIZ

Teknik Değerlendirme


Karar

Kararı görmek için TIKLAYINIZ

Ek kararı görmek için TIKLAYINIZ

Karar Bildirim Tarihi ve Usulü


İtiraz


Sözleşmeye Davetler