Aile Hekimliği Haberleri

Ankara Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Kliniğinin 2021-2022 Akademik Eğitim Yılı Programı açılışı gerçekleşti.

Ankara Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Kliniğinin 2021-2022 Akademik Eğitim Yılı Programı açılışı gerçekleşti.

Programın açılışına Koordinatör Başhekimimiz Dr. Öğr. Üyesi Aziz Ahmet Surel, Koordinatör Başhekim Yardımcımız Dr. Taner Gökçınar, Aile Hekimliği Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Adem Özkara, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ahmet Keskin ve Aile Hekimliği Kliniğinin Öğretim Görevlileri ve klinikte uzmanlık eğitimi almakta olan 150 civarında Aile Hekimliği Asistanı katıldı.

Açılış konuşmasında Koordinatör Başhekimimiz Dr. Öğr. Üyesi Aziz Ahmet Surel Aile Hekimliği Kliniğine hastanemizin açılmasından bugüne kadar olan ve pandemi döneminde oldukça geniş bir hizmet sahasında yorulmadan çalışan ve sağlık hizmeti sunumunda yapmış oldukları özverili çalışmalarından dolayı Aile Hekimliği Kliniğinde çalışan tüm personele tek tek teşekkürlerini iletti ve yeni akademik eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.

Yeni akademik dönemin ilk dersinde Aile Hekimliği Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof.Dr. Adem Özkara yaptığı sunumunda birinci basamak ağırlıklı sağlık sistemi sunumunun öneminden ve bu bağlamda ülkemizde nicelik ve nitelik yönünden yeterli aile hekimliği uzmanının yetiştirilmesinin gerekliliğinden bahsetti.  Aile Hekimliği uzmanlık öğrencilerinin pandemi döneminde hastanemizdeki Covid 19 Aşı Merkezinde 500 binden fazla vatandaşımızın aşılanmasında, hastanemize bağlı Tıbbi Klinik Gözlemevinde ve Beytepe KYK Yurdunda binlerce Covid-19 hastasının takibinde, evde sağlık hizmetleri kapsamında bini aşkın vatandaşımızın evlerine giderek pandemi döneminde artan taleplerini karşılamada görev aldığını belirtti. Ayrıca hekimlerimiz, aile hekimliği polikliniklerinde artan hasta yoğunluğuna rağmen gösterdiği fedakarane hizmet sunumu ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü'nün Ankara'nın yakın ve uzak birçok ilçesinde görevlendirme ile Covid 19 filyasyon ekiplerinde ilgili hastaların tanı, takip ve tedavilerinde ve aşılama hizmetleri gibi birçok farklı görev tanımlamalarında da yer aldığını ifade etti. Bu süreçte katkı sunan tüm Aile Hekimliği Ailesine teşekkürlerini iletti. 

Ayrıca bu süreçte kliniğimizde yoğun bir şekilde eğitim faaliyetlerine ve sağlık hizmeti sunumunda katkıda bulunan ve doçentlik ünvanını hak kazanan Doç.Dr. İrfan Şencan, Doç.Dr. Tarık Eren Yılmaz ve Doç.Dr. İsmail Kasım'ı yeni ünvanları için tebrik etti. 

AYBÜ Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ahmet Keskin’de yaptığı konuşmada uzmanlık eğitim programını tanıttı, başeditörlüğünün ve editörlüğünün kliniğimiz tarafından yürütülmekte olan Ankara Medical Journal dergisindeki başarılı gelişmelerden ve asistanların eğitim ve uygulamalara aktif katılımlarının öneminden bahsetti. Daha sonra Doç. Dr. İrfan Şencan’da yaptığı sunumda bilimsel makale okuma, yorumlama ve örnek bir literatür sunumunun nasıl yapılacağını anlattı.

Son olarak bu süreçte toplum için birer rol model olan ve toplum yönelimli olan aile hekimliği asistan hekimlerinin aşılama sürecindeki önemli katkılarının artarak devam etmesi, hastanemiz başhekimliğinin desteği ile aile hekimliği asistanlarının eğitiminde oldukça önemli bir yere sahip olan Eğitim Aile Sağlığı Merkezinin açılma planının hayata geçirilmesi ve yeni akademik yılın hayırlı ve uğurlu olması dilekleri ile açılış programı sona erdi.


  • IMG_4563.JPG
  • IMG_4564.JPG
  • IMG_4582.JPG
  • IMG_4574.JPG
  • IMG_4568.JPG
  • IMG_4591.JPG
  • IMG_4586.JPG
  • IMG_4601.JPG
  • IMG_4593.JPG
  • IMG_4594.JPG

09 Mart 2023