2022 Yılı Terapötik Aferez Merkezi ve Kök Hücre Lab 5 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi (19/01/2022 Saat:10:00)
02 Ağustos 2023

2022 Yılı Terapötik Aferez Merkezi ve Kök Hücre Lab 5 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi
(19/01/2022 Saat:10:00)


İKN :2022/28293

İlgili Memur ve Telefon

Ömer TEKİN
0 312 552 60 00 - Dahili:771149

İhale Tarihi Ve Saati

19/01/2022 - Saat:10:00

İhale Dokümanı

Dokümanı görmek için TIKLAYINIZ.

Zeyilnameler

Gelen Teklifler

Teknik Değerlendirme

Karar

Karar Bildirim Tarihi ve Usulü

İtiraz

Sözleşmeye Davetler