2022 Yılı Terapötik Aferez Merkezi ve Kök Hücre Lab 5 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi(24/01/2022 Saat:14:00)
03 Şubat 2022

2022 Yılı Terapötik Aferez Merkezi ve Kök Hücre Lab 5 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi(24/01/2022 Saat:14:00)


İKN : 2022/42342

İlgili Memur ve Telefon

Ö.TEKİN
0 312 552 60 00 - Dahili:771149

İhale Tarihi Ve Saati

24/01/2022 - Saat:14:00

İhale Dokümanı

Dokümanı görmek için  Tıklayınız

Zeyilnameler

Gelen Teklifler

Gelen Teklifleri Görmek İçin TIKLAYINIZ.

Teknik Değerlendirme

Karar

Kararı Görmek İçin TIKLAYINIZ.

Karar Bildirim Tarihi ve Usulü

Kesinleşen İhale Kararı  27.01.2022 Tarihinde EKAP Üzerinden Tebliğ Edilmiştir.

İtiraz

Sözleşmeye Davetler

Sözleşmeye Davet 02.02.2022 tarihinde EKAP Üzerinden Tebliğ Edilmiştir.