Özgeçmiş
17 Kasım 2022

Dr. Özge TEZEN 2000 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş, 2001-2004 yılları arasında Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ihtisas eğitimini tamamlamıştır.

İhtisas eğitiminin ardından uzman doktor olarak Eylül 2004’ de Kastamonu Rehabilitasyon Merkezi’ne atanmıştır. Eylül 2004 – Ekim 2016 tarihleri arasında Kastamonu Rehabilitasyon Merkezi’nde, Ekim 2016-Eylül 2021 tarihleri arasında Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde görev yapmış olan Dr. Özge TEZEN, özellikle nörolojik rehabilitasyon (beyin hasarı rehabilitasyonu, serebral palsi rehabilitasyonu) ve yutma rehabilitasyonu konusunda çalışmakta olup, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı onaylı Medikal Ozon Uygulaması sertifikasına sahiptir.

Eylül 2021’de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekim Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Ülkemizde ve dünyada Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında öncü merkezlerden olmayı kendine hedef belirlemiş olan Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde, bu amaç doğrultusunda idari ve akademik görevlerine devam etmektedir.

Ekim 2019’da yapılan görevlendirme ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin kuruluş aşamasında fiilen çalışmıştır. Ülkemizde ve dünyada Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında öncü merkezlerden olmayı kendine hedef belirlemiş olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde, bu amaç doğrultusunda idari ve akademik görevlerine devam etmektedir.