Özgeçmiş
31 Ağustos 2022

 

Adı Soyadı :Zuhal Özişler

Görev Ünvanı : Tıp Doktoru, Uzman (Başasistan)

E-posta : zuhal.ozisler@saglik.gov.tr

İşyeri telefonu : +900312 552 60 00-901219

Yabancı Dil : İngilizce

Bölüm :Omurilik Hasari Rehabilitasyon Kliniği

Özel İlgi Alanları :Elektromiyografi (Emg) Ve Ürodinami Ünitesi


2003 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 2003-2009 yılları arasında Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 2013 yılında aynı hastanede başasistan olarak görev yapmaya başlamıştır. Nöromuskuler hastalıkların (omurilik yaralanması, inme, serebral palsi, multiple skleroz vb) rehabilitasyonu, nörojenik mesane ve barsak tedavisi, elektromiyografik tanı yöntemleri spesifik ilgi alanlarıdır.