Özgeçmiş
07 Eylül 2022

Adı Soyadı : Neşe ÖZGİRGİN
Ünvan : Tıp Doktoru, Profesör
E-posta : neseozgirgin@gmail.com
Telefon :+903125526000-90232100
Bölüm : Beyin Hasarı ve İnme Rehabilitasyonu Kliniği
Yabancı dil : İngilizce
Özel İlgi Alanları : İnme ve Beyin Hasarı Rehabilitasyonu, Dil ve Konuşma Bozuklukları Rehabilitasyonu, Rehabilitasyonda Ortez Uygulamaları,Tıp Eğitimi, Tıpta İletişim BecerileriDr. Neşe Özgirgin, 1982 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş ve uzmanlık eğitimini Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon EAH’de 1985-1988 yılları arasında tamamlamıştır. 1996 yılında Doçent, 1998 yılında Klinik Şefi, 2017 yılında Profesör unvanı almıştır. Avrupa Board FTR Eğitici Sertifikasına sahiptir. 20 yılı aşkın süre, FTR Klinikleri Koordinatör Klinik Şefi ve İdari-Eğitim Sorumluluğu görevlerinde bulunmuştur.

2006-2007 yıllarında, rehabilitasyonda hizmet sunumu, insan kaynakları, ekip çalışma sistemi, mimari planlama, teknik donanım konularında inceleme ve değerlendirme yapmak amacıyla İspanya; İsviçre; ABD Atlanta ve Los Angeles'da rehabilitasyon merkezlerinde gözlemci olarak bulunmuştur.

1985-2020 yılları arasında, Ankara Rehabilitasyon Merkezi'nde aktif olarak Pediatrik ve Erişkin Hasta Rehabilitasyonu klinik takip ve araştırma çalışmaları yapmıştır.  Halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde İdari-Eğitim Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD'de “Tıp Eğitimi” Doktora Programına devam etmektedir..