2022 Yılı Radyoloji Kliniği 280 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi -İKN:2022/153436 -(31/03/2022)
07 Kasım 2022

2022 Yılı Radyoloji Kliniği 280 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi - (31/03/2022 Saat:10:00)


İKN:2022/153436

İlgili Memur ve Telefon

Tülin EROĞLU
0 312 552 60 00 - Dahili:771150

İhale Tarihi Ve Saati

31/03/2022  Saat:10:00

İhale Dokümanı

Dokümanı görmek için TIKLAYINIZ

Zeyilnameler


Gelen Teklifler

 Teklifleri Görmek için  TIKLAYINIZ           

Teknik Değerlendirme


Karar

Kararı Görmek için TIKLAYINIZ
Ek Kararı Görmek için TIKLAYINIZ

Karar Bildirim Tarihi ve Usulü


Kesinleşen ihale Kararı 23.05.2022 Tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilmiştir.

İtiraz


Sözleşmeye Davetler


Sözleşmeye Davetler 03.06.2022 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilmiştir.