2022 Yılı 64 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi(28/04/2022 Saat :10:00) İKN: 2022/165991
25 Ağustos 2022

2022 Yılı 64  Kalem Tıbbi Sarf Malzeme  İhalesi(18/04/2022 Saat :10:00) 


İKN:2022/165991

İlgili Memur ve Telefon

Ayhan ZOR
0312 552 60 00 - Dahili:771153

İhale Tarihi Ve Saati

28/04/2022  Saat:10:00

İhale Dokümanı

Dokümanı görmek içinTIKLAYINIZ

Zeyilnameler

Zeyilnameyi görmek için TIKLAYINIZ
İkinci Zeyilnameyi görmek için TIKLAYINIZ

Gelen Teklifler

Teklifleri görmek için TIKLAYINIZ

Teknik Değerlendirme

Tamamlandı

Karar

Kararı görmek için  TIKLAYINIZ

Karar Bildirim Tarihi ve Usulü

Karar 28/06/2022 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilmiştir.

İtiraz


Sözleşmeye Davetler