2022 Yılı 56 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi (27/04/2022 Saat:10:00)
24 Mayıs 2022

2022 Yılı 56 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi (27/04/2022 Saat:10:00)


İKN : 2022/353908

İlgili Memur ve Telefon

Ö.TEKİN
0 312 552 60 00 - Dahili:771149

İhale Tarihi Ve Saati

27/04/2022 - Saat:10:00

İhale Dokümanı

Dokümanı görmek için TIKLAYINIZ

Zeyilnameler

Zeyilnameyi görmek için TIKLAYINIZ

Gelen Teklifler

Teklifleri görmek için TIKLAYINIZ

Teknik Değerlendirme


Karar


Karar Bildirim Tarihi ve Usulü


İtiraz


Sözleşmeye Davetler