2022 Yılı 13 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi - İKN: 2022/530518 -(03/06/2022- Saat: 10:00)
02 Ağustos 2023

2022 Yılı 13 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi -(03/06/2022- Saat: 10:00)


 İKN: 2022/530518 

İlgili Memur ve Telefon

Dursun KALKAN
0 312 552 60 00 - Dahili:771151

İhale Tarihi Ve Saati

03/06/2022  Saat:10:00

İhale Dokümanı

Dokümanı görmek için TIKLAYINIZ.

Zeyilnameler

   ------

Gelen Teklifler

Teklifleri Görmek İçin TIKLAYINIZ.

Teknik Değerlendirme


Tamamlandı

Karar


Kararı görmek için TIKLAYINIZ

Karar Bildirim Tarihi ve Usulü


Kesinleşen İhale Kararları 21.06.2022 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilmiştir.

İtiraz

 

Sözleşmeye Davetler