Dünya Çevre Günü
06 Haziran 2022

1.jpeg


Sağlık kuruluşları ve sağlık çalışanları olarak amacımızın insanları iyileştirmek olduğu sektörümüzde teşhis ve tedavi süreçlerinden kaynaklanan söz konusu atıkların insan ve çevre sağlığını tehdit etmeyecek şekilde mevzuatlara uygun olarak yönetilmesi Ankara Şehir Hastanesi çalışanları olarak önceliğimizdir.

Başta ‘Sıfır Atık Yönetmeliği’ ve diğer ilgili yönetmelikler kapsamında yarınlarımıza yaşanabilir bir çevre bırakmak, kaynakları daha verimli kullanarak israfı önlemek adına tehlikeli ve tıbbi nitelikte atıkların kaynağında ayrıştırılmasından sonra hammadde değeri olan geri kazanılabilir atıklar ayrı toplanmaktadır.

2021 hizmet yılında toplamda 548 400 kg  geri dönüştürülebilir atık ve  10 260 kg atık motor yağ geri dönüşüm sektörüne hammadde olarak kazandırılmış olup ayrıca kimyasal, ağır metal vb. içerikte 328 578 kg tehlikeli atık toplanarak enerji kazanım/ bertaraf tesislerine gönderilmiştir.

İçinde bulunduğumuz haftanın #ÇevreHaftası olması nedeniyle, Müdürlüğümüz Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Çevre Yönetim Birimi koordinatörlüğünde hastanelerden çıkışı yapılan tüm atıkların geri kazanım ve bertaraf süreçlerinin yerinde gözlemlenmesi, çevre kirliliği ve atık ayrıştırma konularına dikkat çekilmesi amacıyla bertaraf tesislerine bağlı sağlık tesisleri bünyesinde atık hizmetlerinde görev yapan personelin katılımının sağlandığı teknik gezi düzenlenmiştir.

Geziye Hastanemiz bünyesinde görev yapan atık hizmet sorumluları, enfeksiyon hemşireleri ile hizmeti yürüten firma temsilcisi katılım sağlamıştır.
 
Unutmayalim ki biz çevreyi korudukça çevre de bizi korur!
 
Ankara Şehir Hastanesi ailesi olarak tüm çalışanlarımıza göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz.

👏👏👏👏


  • 2.jpeg
  • 3.jpeg
  • 4.jpeg
  • 5.jpeg
  • 6.jpeg
  • 7.jpeg