İnflamatuar Bağırsak Hastalığına Multidisipliner Yaklaşım toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
27 Aralık 2022

 


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ev sahipliğinde Ankara Cerrahi Derneği Kurumlararası Aylık Toplantıları kapsamında gerçekleştirilen “İnflamatuar Bağırsak Hastalığına Multidisipliner Yaklaşım” toplantısı, 24 Aralık 2022 Cumartesi günü hastanemizin konferans salonunda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Koordinatör Başhekimimiz Dr. Öğr. Üyesi Aziz Ahmet Surel, Ankara Cerrahi Derneği Başkanı Prof.Dr. Mehmet Eryılmaz ve Genel Cerrahi Kliniğimizin İdari Sorumlusu Prof. Dr. Ali Coşkun’un açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda inflamatuar bağırsak hastalığında multidisipliner yaklaşımın önemi vurgulandı.

Genel Cerrahinin kıymetli hocalarını, uzmanlarını ve uzmanlık öğrencilerini bir araya getiren geniş katılımlı toplantıya, Ankara Bilkent Şehir Hastanemizin Genel Cerrahi Kliniğinden Doç. Dr. Erdinç Çetinkaya ve Doç. Dr. Özgür Akgül, Tıbbi Patoloji Kliniğinden Prof. Dr. Nesrin Turhan, Gastroenteroloji Kliniğinden Prof. Dr. Yasemin Özderin Özin, Radyoloji Kliniğinden Dr. Betül Akdal Dölek ve Klinik Nutrisyon Ünitesinden Prof. Dr. Mutlu Doğanay konuşmacı olarak katıldılar ve toplantıda inflamatuar bağırsak hastalığı ile ilgili güncel bilgileri paylaştılar.


  • 1.jpeg
  • 2.jpeg
  • 3.jpeg
  • 4.jpeg
  • 5.jpeg
  • 6.jpeg
  • 7.jpeg
  • 8.jpeg
  • 9.jpeg