2023 Yılı Alerji ve İmmünoloji Kliniği 52 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi (15/02/2023 Saat:10:30)
02 Mart 2023


2023 Yılı Alerji ve İmmünoloji Kliniği 52 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi


 İKN: 2023/19381

İlgili Memur ve Telefon

Ömer TEKİN
0 312 552 60 00 - Dahili:771156

İhale Tarihi Ve Saati

15/02/2023  Saat:10:30

İhale Dokümanı

Dokümanı görmek için TIKLAYINIZ

Zeyilnameler


Gelen Teklifler

Teklifleri Görmek İçin TIKLAYINIZ

Teknik Değerlendirme


Karar

Kararı Görmek İçin TIKLAYINIZ

Karar Bildirim Tarihi ve Usulü

02.03.2023 Tarihinde EKAP üzerinden Tebliğ Edilmiştir.

İtiraz

 

Sözleşmeye Davetler