Sağlık İletişimi Sempozyumu (SİS) Sağlık Bakanlığının Urla Karantina Adası’ndaki Eğitim Tesisinde gerçekleştirildi.
15 Mayıs 2023

1.jpeg


Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi iş birliğinde dokuzuncusu düzenlenen Sağlık İletişimi Sempozyumu (SİS) Sağlık Bakanlığının Urla Karantina Adası’ndaki Eğitim Tesisinde gerçekleştirildi.

Sağlık iletişimi kapsamında birçok konunun ele alındığı ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in yanı sıra, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, Urla Kaymakamı Murtaza Dayanç, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü İletişim Daire Başkanı Mustafa Örnek, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Prof. Dr. Yasin Bulduklu, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Yüksel ile dekanlar, üniversitelerin akademik ve idari personeli, sağlık kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesini iki sözlü bildiri ile (Hastanelerde Kurumsal İletişim Çalışmalarının Önemi, Yöneticilerin ve Çalışanların Kurumsal İletişime Bakışı: Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Örneği; Sağlık Hizmeti Sunumu Sırasında Kriz İletişiminin Önemi: Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Örneği) temsil eden Kurumsal İletişim Sorumlusu Antropolog Rabia Onur Cansız, Psikolog Sühan Yıldız ve Koordinatör Başhekim Yardımcısı/Kalite Direktörü Uzm. Dr. Filiz Denizli Ergen sempozyumda, hastanemizde yürütülen örnek kurumsal iletişim çalışmaları ve kriz iletişimi yönetimi hakkında bilgiler aktardılar. Kamu hastanelerinde en üst yöneticiye bağlı olarak kurulacak bir Kurumsal İletişim Biriminin varlığı ve Kurumsal İletişim Yönetimi Rehberinin hazırlanmasının başarılı bir kurumsal iletişim yönetimi için gerekli en önemli hususlar olduğunun altını çizen Cansız, kurumsal itibarın, kurumsal imajın, çalışan ve hasta memnuniyetinin, kurumsal aidiyetin ve kurumsal kültürün gelişiminin kurumun tüm hedef kitleleriyle etkin iletişim kurulması ve yönetilmesi sayesinde olacağını ifade etti ve bunun için de bilimsel kuralların rehberliğinde doğru ve etkin kurumsal iletişim çalışmaları yürütülmesi gerektiğini belirtti. Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde yürütülen kurumsal iletişim çalışmalarını anlatan Cansız, planlı ve bilimsel bilgilerle oluşturulan ve bir iletişim felsefesi ile yürütülen çalışmaların tüm hastanelere örnek olabileceğini ifade etti.

Covid-19 Pandemisinde ve deprem felaketinde Ankara Bilkent Şehir Hastanesindeki kriz iletişimi yönetimini anlatan Yıldız ise güçlü kurumsal kültür çalışmalarının varlığının çalışanların zorlu koşullardaki dayanışma ve birlik davranışına etki ettiğini, gönüllülük davranışının yüksek düzeyde olmasını sağladığını hastanemizdeki kriz iletişimi çalışmalarından örnekler vererek ifade etti.

Deprem felaketinde ilk bir saat içinde yüzlerce Ankara Bilkent Şehir Hastanesi çalışanının gönüllü olarak bölgeye gitmek üzere başvurduğunu ve organizasyonun yönetim tarafından hızlıca yapılarak birkaç saat içinde yola çıkıldığını ve ardından da hastanede görevi başında olan çalışanların bölgedeki ihtiyaçları karşılamak üzere birlik ve dayanışma içinde 6 tır malzemeyi hızlı bir şekilde hazırlayarak bölgeye gönderdiğini anlattı. Deneyimlerin geleceğe aktarılması, örnek alınması ve tarihe not düşülmesi amacıyla da Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Ailesi Pandemi Anıları Kitabı’nın yayımlandığını, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Ailesi Deprem Anıları Kitabı’nın da henüz yayıma hazırlandığını belirtti. Başarılı bir kriz iletişimi yönetiminin yine etkin kurumsal iletişim çalışmalarının da desteğiyle yapılabileceğini ifade etti.

Katılımcılar sunumların ardından, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yönetimini ve tüm çalışanlarını başarılı kurumsal iletişim çalışmaları için tebrik ettiler ve bu çalışmaların tüm hastanelere örnek olmasını dilediklerini ifade ettiler.


  • 1.jpeg
  • 2.jpeg
  • 3.jpeg
  • 4.jpeg
  • 5.jpeg
  • 6.jpeg
  • 7.jpeg