"Prof. Dr. Oya Topaloğlu, Dünya Diyabet Günü hakkında bilgilendirmelerde bulundu."
15 Kasım 2023

oya toplaoğlu diyabet günü.pngDiyabet, tüm dünyada ve ülkemizde salgın olarak kabul edilebilecek şekilde giderek artan önemli bir sağlık sorunudur. Diyabet sıklığının artışındaki en önemli faktör, özellikle hareketsiz yaşam ve beslenmedeki değişikliklerdir. Bu artış ülkemizde birçok ülkeye göre daha hızlı yaşanmaktadır.
Dünyada her 10 erişkinden 1’i, Avrupa kıtasında her 11 erişkinden 1’i diyabetlidir. Ülkemizde 1997-1998 yıllarında diyabet sıklığı %7.2 iken 2010 yılında yaklaşık iki kat artarak %13.7’ye ulaştığı görülmüştür. Türkiye Avrupa’da diyabet sıklığının en yüksek olduğu ve en fazla diyabetli hastanın yaşadığı ülkelerdendir. Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) verilerine göre 2021 yılında dünyadaki diyabetli hasta sayısı 537 milyon iken bu sayının 2045 yılında 783 milyona ulaşacağı öngörülmektedir. Yine 2021 verilerine göre Türkiye’deki diyabet prevalansı %14.5’tur.

Diyabet, pankreasın yeterli insulin üretememesi veya vücudun ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu gelişen kronik metabolik bir hastalıktır. Kanda glukoz seviyelerinin normalin üzerine çıkması sonucu çeşitli sağlık sorunlarına neden olur.

Tip 1 diyabet, çoğunlukla çocukluk çağında görülen ve mutlak insülin yokluğu ile seyreden bir hastalıktır. Tüm diyabet nedenleri arasında %5 oranında olmakla birlikte yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkması, insülinle kolaylıkla tedavi edilebilmesi ve tanı konamadığında ölüme kadara gidebilecek sonuçlara yol açabilmesi nedeniyle erken dönemde tanı konması önemlidir. Diyabet hastalığının %90’ı ise tip 2 diyabet grubundadır. Tip 2 diyabet, genellikle 25-30 yaşından sonra ortaya çıkar ve insülin etkisine direnç ve/veya insülin eksikliği vardır. Yaş, obezite, aile hikayesi ve hareketsiz yaşam tip 2 diyabet gelişimi için en önemli risk faktörleridir. 40 yaşın üzerindeki tüm bireylerin 3 yılda bir, fazla kilolu veya obez bireylerin ise  daha erken dönemde açlık kan şekeri ile taranması diyabetin erken dönemde saptanmasını sağlar. Gebeliğin 12. haftasından sonra ortaya çıkan gebelik ile ilişkili diyabet ise hem anne hem de bebeğin sağlığını tehdit eden bir durumdur. Bu nedenle glukoz metabolizması ile ilgili bilinen bir hastalığı olmayan tüm gebelerin 24-28. haftalarda ağızdan glukoz yükleme testi ile taranması önerilmektedir.

Diyabetin en sık belirtileri çok su içme, çok idrara gitme, ağız kuruluğu, halsizlik, yorgunluk, kilo alma veya hızlı kilo kaybıdır. Bu tür şikayetleri olan hastaların öncelikle açlık kan glukozu ile değerlendirilmesi için bir sağlık kuruluşuna başvurmaları önerilir.

Kontrolsüz diyabet, hiperglisemiye yol açarak zamanla başta kalp-damar sistemi, göz, böbrek, sinir sistemi olmak üzere vücudun bütün sistemlerini etkileyebilir. Koroner kalp hastalığı ve inme diyabetli hastalarda normal popülasyona oranla 2-4 kat daha sık görülmekte ve daha ciddi sonuçlara yol açmaktadır. Diyabetli hastaların %50’si kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde diyabet, körlüğe neden olan ilk üç hastalık içinde yer almaktadır. Hastalık ortaya çıktıktan 20 yıl sonra tip 1 diyabetlilerin büyük çoğunluğunda, tip 2 diyabetlilerin de yarısından fazlasında diyabete bağlı göz hasarı gelişir. Kronik böbrek yetersizliğinin de en sık nedeni diyabettir ve diyaliz ünitelerinde tedavi gören hastaların %50’si diyabetlidir. Ayrıca, kan glukozu devamlı yüksek seyreden hastalarda farklı patojenik mekanizmalarla meydana gelen diyabetik ayak tüm dünyada travmadan sonra ayak ve bacak kaybının en yaygın nedenidir. 

Diyabetin  veya  yarattığı sorunların  önemli  bir  kısmının  alınacak  önlemler  ve  uygun  müdahalelerle önlenebileceği veya geciktirilebileceği bilinmektedir. Bu önemli sağlık sorununa dikkat çekmek için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2006’dan itibaren 14 Kasım gününü resmi olarak Dünya Diyabet Günü olarak tanımıştır. 14 Kasım, 1921 yılında insülini bulan Kanadalı Dr Frederick Banting’in doğduğu gündür. İnsülin tedavisinden önce diyabet ölümcül bir hastalık olarak kabul edilirken, insülin tedavisinden sonra normal bireyler gibi yaşama olanağının mümkün olduğu bir hastalık haline gelmiştir. Dünya Diyabet Günü’nün sembolü Mavi Halkadır.  

Sürekli tıbbi bakım gerektiren diyabet hastalığının yönetiminde akut ve kronik hasarların gelişim riskini azaltmak için sağlık çalışanları ve hastaların sürekli eğitimi şarttır. Eğitimle hem hasta hem de sağlık çalışanlarının diyabete ilişkin bilgilerinin arttırılması ve güncellenmesi amaçlanmaktadır.

Dünya Diyabet Günü tanımlanmasındaki amaç hastalığın önemine dikkat çekmektir. Her yıl bu tarihte tüm dünyada diyabet farkındalığını arttıracak, diyabetin önlenmesi ve etkin tedavisinin yapılmasına önayak olacak faaliyetler düzenlenmektedir. Uluslararası Diyabet Federasyonu her yıl 14 Kasım aktiviteleri için bir tema belirler. 2021-2023 yıllarının teması "Diyabet Bakımına Erişim" olarak belirlenmiştir. 2023 yılının Dünya Diyabet Günü sloganı ise "Riskinizi ve sorumluluğunuzu bilin" dir. Burada özellikle "diyabete birlikte dur diyebilmenin en etkin yolunun diyabet hastalığını ve risklerini öğrenmek ve hasta olarak sorumluluk üstlenerek sağlığımız için hekimlerimizin önerileri doğrultusunda gerekeni yapmaktan geçer" mesajı verilmektedir.