Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Kliniği akciğerler, soluk borusu, göğüs duvarı, özofagus, diyafragma ve timus gibi göğüs boşluğunda yer alan organlarla ile ilgilenir. Mediyastinal Patolojiler de (iki akciğer arasındaki boşluk) Göğüs Cerrahisi disiplininin alanına girer.

Ankara Şehir Hastanesi'ndeki cerrahlarımız Gastroenteroloji, Onkoloji, Göğüs Hastalıkları, Radyasyon Onkolojisi, Yoğun Bakım, Destekleyici Tedavi ve Beslenme uzmanlarıyla koordineli olarak çalışmaktadır.


Göğüs Cerrahisi Kliniğinde yapılan cerrahi işlemler;

1) Akciğer kanserleri
2) Akciğer nakli
3) Göğüs duvarı tümörleri
4) İyi huylu ve kötü huylu trakeal patolojiler
5) İyi huylu ve kötü huylu diyafragmatik patolojiler
6) İyi huylu ve kötü huylu özofajial patolojiler
7) İyi huylu ve kötü huylu timik patolojiler 8) İyi huylu ve cerrahi akciğer patolojileri

Göğüs Cerrahi Kliniği Doktorlarımız

 

18 Ocak 2022