Tıbbi Onkoloji

Tıbbi Onkolojide 66 yatak, 100 koltuklu kemoterapi odası ve 10 poliklinik odası mevcuttur.

B1 katında 40 bin hasta dosyasının konulduğu bir arşiv imiz mevcuttur.


İSTATİSTİKLER

Kliniğimizde yıllık yeni hasta sayıları aşağıda gösterilmiştir.

TOPLAM

2019 YILI 2374
2020 YILI 2828
2021 YILI 4200

Kemoterapi sayısı: 1850 (aylık)


Akademik Kadro

Kliniğimizde Eğitim kadrosu aşağıdaki şekildedir:

6 profesör 3 doçent 6 uzman 10 yan dal asistanı


Hastanemizde Genel Tümör Konseyi, Gastocerrahi Tümör Konseyi, Meme Cerrahisi Tümör Konseyi, Jinekolojik Onkoloji Konseyi, Üroonkoloji Konseyi, Nöroonkoloji Konseyi,Torasik Onkoloji Konseyi, Kemik iliği Transplantasyon Konseyi, Hepatoloji konseyi, Nöroendokrin tümör konseyi olmak üzere 10 ayrı tümör konseyi yapılmaktadır.

Tıbbi Onkoloji Kliniği Doktorlarımız

18 Ocak 2022