Tıbbi Onkoloji

 

Tıbbi Onkoloji.jpg


Ankara Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği olarak amacımız güncel bilimsel verilere dayanarak, en etkili ve en güncel tedaviyi hastalarımıza sunmaktır. Tıbbi Onkoloji kanserin oluşumu, tanısı, nedenleri ve tedavisiyle ilgilenen; genetik ilişkisini inceleyen tıp dalıdır. Hastaların takip ve tedavisinde diğer klinikler ile birlikte işbirliği içinde çalışır. Kliniğimiz 2019 yılında Ankara Atatürk Hastanesi ve Numune Hastanesi Tıbbi Onkoloji kliniklerinin birleşmesi ile oluşmuştur ve 2019 dan bu yana hastalarımıza MH6 Onkoloji Hastanesinde hizmet vermekteyiz. MH6 B2 katında Tıbbi Onkoloji polikliniklerinde ayaktan başvuran hastalarımıza , MH6 3. kat A,B,C kanatlarındaki servislerde yatan hastalarımıza hizmet vermekteyiz ve MHC de bulunan 100 koltuklu ve 10 özel tek kişilik tedavi odaları bulunan ayaktan kemoterapi ünitemizde hastalarımıza ayaktan tedavi vermekteyiz.

Tıbbi Onkolojide 66 yatak, 100 koltuklu kemoterapi odası ve 10 poliklinik odası mevcuttur.

B1 katında 40 bin hasta dosyasının konulduğu bir arşiv imiz mevcuttur.


İSTATİSTİKLER

Kliniğimizde yıllık yeni hasta sayıları aşağıda gösterilmiştir.


TOPLAM
2019 YILI 2374
2020 YILI 2828
2021 YILI 4200

Kemoterapi sayısı: 1850 (aylık)


Akademik Kadro

Kliniğimizde Eğitim kadrosu aşağıdaki şekildedir:

6 profesör 3 doçent 6 uzman 10 yan dal asistanı


Hastanemizde Genel Tümör Konseyi, Gastocerrahi Tümör Konseyi, Meme Cerrahisi Tümör Konseyi, Jinekolojik Onkoloji Konseyi, Üroonkoloji Konseyi, Nöroonkoloji Konseyi,Torasik Onkoloji Konseyi, Kemik iliği Transplantasyon Konseyi, Hepatoloji konseyi, Nöroendokrin tümör konseyi olmak üzere 10 ayrı tümör konseyi yapılmaktadır.

Tıbbi Onkoloji Kliniği Doktorlarımız

18 Ocak 2022