Prostat Kanseri Ve Nöroendokrin Tümör Hastalarına Akıllı Moleküler Görüntüleme: Ga68-Psma Pet/Bt Ve Ga68-Dotatate Pet/Bt Tetkikleri Nükleer Tıp Kliniğimizde Yapılmaya Başlanmıştır.
07 Mayıs 2020

Radyoaktif galyum işaretli prostat spesifik membran antijen (PSMA) ile pozitron emisyon tomografisi; nüks prostat kanseri veya metastazların saptanmasında yüksek duyarlılığa sahip, yeni geliştirilmiş fonksiyonel bir görüntüleme yöntemidir. Bu yöntem özellikle metastaz açısından orta-yüksek riskli (Gleason skoru >7 olan)  hastalarda, hastalık evresini ve dolayısıyla tedavi yaklaşımını değiştirebilmektedir.

Radyoaktif galyum işaretli peptidler ile pozitron emisyon tomografisi; nöroendokrin tümörlerde yaygın olarak bulunan somatostatin reseptörlerinin görüntülenmesini sağlayan fonksiyonel bir görüntüleme yöntemidir. Tanısal doğruluğu %90’lara ulaşan bu yöntem ile hastaların beşte birinde diğer tanısal yöntemlere ek bilgi sağladığı veya tedavi yaklaşımını değiştirdiği gösterilmiştir.

Ayrıca, Ga-68 işaretli bileşikler ile yapılan PET/BT görüntülemeleri sayesinde nöroendokrin tümör ve prostat kanserinde moleküler haritalama yapılmaktadır. Tanısal reseptör görüntüleme, aynı bileşiklerin radyoaktif tedavi ajanı (Lutesyum-177) ile işaretlenerek yapılan moleküler tedaviler için yol göstericidir.  

  • IMG_6306.JPG
  • IMG_6300.JPG
  • IMG_6313.jpg
  • IMG_6314.jpg