“Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Ankara Göğüs Cerrahi Klinikleri Toplantısı” ilk defa gerçekleştirildi.
09 Aralık 2020

IMG_9177.JPG

Prof. Dr. Bülent Koçer ve Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik’in açılış konuşmalarının ardından Konferans Salonunda “Türkiye’de Akciğer Nakli, Problemler ve Çözüm Önerileri” konusunda Doç. Dr. Erdal Yekeler bir konuşma yaptı. “Uygunsuz Sütür Materyali İle Kapatılan Torakotominin Komplikasyonu Osteomyelitin VAC İle Tedavisi” isimli olgu sunumu Doç. Dr. Yücel Akkaş tarafından yapıldı. “Kalemucu Aspirasyonuna Bağlı Ampiyem Kliniği İle Gelen Akciğer Apsesi Olgusu” Op. Dr. Merve Hatipoğlu, “Neo-carina Formasyonu – İki Olgu” Op. Dr. Ali Beyoğlu, “Bir Akciğer Nakli Olgusu” Op. Dr. Furkan Şahin ve “Buffalo – chest Olgusu” Doktor Öğretim Üyesi İlknur Aytekin Çelik tarafından sırasıyla sunuldu.

Bu Toplantı Ankara Göğüs Cerrahi Kliniklerinin  uzmanlık dallarındaki bilimsel gelişim ve deneyimlerin paylaşıldığı zengin bir bilimsel program oldu.

  • IMG_9150.JPG
  • IMG_9162.JPG
  • IMG_9176.JPG
  • IMG_9177.JPG
  • IMG_9182.JPG
  • IMG_9192.JPG
  • IMG_9193.JPG
  • IMG_9197.JPG
  • IMG_9201.JPG
  • IMG_9205.JPG