Dünya Glokom Haftası (7-13 Mart)
11 Mart 2021
Körlük nedenleri arasında önemli bir yer alan ve sinsi bir hastalık olan “GLOKOM-GÖZ TANSİYONU” konusuna toplumun dikkatini çekmek, bilinçlendirmek, glokom hastalarının yaşadıkları sorunları araştırmak ve yararlı çözümler üretmek için tüm dünyada 7-13 Mart tarihleri arası Dünya Glokom Haftası olarak belirlenmiştir.

Glokom ’un en önemli özelliği sinsi seyirli olması ve hemen hiçbir belirti vermeden yavaş yavaş görme kaybı yaratabilmesidir.

Özellikle, 40 yaşın üzerinde olanlar, ailesinde glokom bulunan kişiler, şeker hastalığı, hipertansiyon, yüksek miyopi, migreni olan travma geçirmiş gözler ve sigara içenlerde glokoma yatkınlık daha fazladır. Her yıl detaylı göz muayenesinin yapılması erken tanıda önemlidir. Erken teşhis görme kaybını önler.

Ankara Şehir Hastanemizin Göz Kliniği, Glokom Bölümünde, glokom tanısı ve tedavisinde, tüm dünyada kabul gören yöntemler kullanılarak, hastalarımızın takip ve tedavileri tecrübeli bir ekip tarafından yapılmaktadır.

Glokomun tedavisi, göz tansiyonunu düşüren damlalar ile mümkündür. Göz tansiyonu medikal tedavi ile yeterince düşürülemezse lazer tedavisi veya cerrahi tedavi yapmak gerekebilir. 40 yaşından sonra her yıl detaylı göz muayenesi olmak ve gerekiyorsa Glokom Bölümünde önerilen kontrol muayenelerine uymak, körlüğü önleyecektir.