Anne-Bebek

Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 3. düzey 120 yatak , Çocuk Hastanesi 3. düzey 30 yatak olmak üzere toplam 3. düzey 150 yatak ile hastalara hizmet vermektedir. Kadın Doğum Hastanesi'nde bulunan 24 yatak, Çocuk Hastanesi'nde 20 yataklı Anne-Bebek Uyum Servisi ile taburculuğa hazırlanan bebeklerin ebeveynleri ile birlikte izlemi yapılmaktadır. Yenidoğan hastalıklarının tanı ve tedavisinde ilaç tedavileri yanında birçok girişimsel işlemler yapılmakta ve gerekli tüm yoğun bakım hizmetleri (parenteral nutrisyon, mekanik ventilatör tedavisi, küvöz bakımı, monitorizasyon, hasta başı ekokardiyografi, ultrasonografi, kan değişimi, fototerapi, periton diyalizi, hipotermi tedavisi, iNO tedavisi) verilebilmektedir. Hasta merkezli bakımın yanısıra anne-bebek bağlanmasının ilk günden itibaren oluşturulması için “aile merkezli yoğun bakım hizmeti” prensibi benimsenmiştir. İleri yaşam desteği gerektiren preterm ve hasta bebeklerin emzirme ve anne sütü ile besleme oranlarının yükseltilmesi hedeflenmiştir.

Ebeveyn-bebek bağlanmasının yanında, bakım ve tedavilerinin evde devam edilmesi kararı alınan yenidoğanların; anne-bebek uyum servisinde takibi yapılmakta ve ebeveyn eğitimi gerçekleştirilmektedir.

Hastanemiz; “Anne Dostu” ve “Bebek Dostu” hastane çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasının ardından “Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım” olabilmek için çalışmalarına başlamış ve değerlendirme geçirmiştir. Bu değerlendirme sonrasında hastanemiz “Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım” ünvanını almaya hak kazanmıştır.


YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ EMZİRMEYE DESTEK POLİTİKASI

1) Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde çalışan tüm sağlık çalışanları, düşük doğum ağırlığı ve/veya riskli bebek beslenmesini de içeren anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimini almıştır ve bu danışmanlığı verebilme becerisindedir.

2) Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde yatan bebekler eğer emzirilemiyorsa, doğumu takiben ilk 6 saat içinde annenin memelerinin sağılması desteklenmekte ve her 2-3 saatte bir süt sağılma tekrar edilerek süt üretimi için memelere gerekli uyarının verilmesi sağlanmaktadır.

3) Annenin olmaması ya da anne sütünün verilmesinin sakıncalı olduğu durumlar dışında yenidoğan yoğun bakım ünitemizde tedavi gören bebeklere kendi annesinin sütü verilmektedir.

4) Anne memesini alabilecek duruma gelen bebekler hemen emzirilmeye başlanmakta ve anne sütünün yetersiz olduğu durumlarda emzirme destekleyicileri ile yeniden emzirme sağlanmaktadır. Anne memesini alamayacak bebeklerde besleme kap, enjektör veya beslenme sondası ile yapılmaktadır.

5) Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde anne ile bebek olabildiğince ten-tene temas ettirilip teknik aracılar ve ayrıntılar azaltılarak kanguru bakımı sağlanmaktadır. Taburculuk öncesi gerekli görülen bebeklerin izlemine anne bebek uyum odalarında devam edilerek anne ile bebeğinin birlikteliği güçlendirilmektedir.


  • yybd politikası-1.jpg

02 Mart 2023