Kadın Doğum

Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelikler)


Bölüm Hakkında Genel Bilgi             :  Kadın doğum asistan eğitimi yanı sıra Perinatoloji yan dal uzmanlık eğitimi de vermektedir.

Kliniğimiz halen 4 eğitim görevlisi ( 2 Profesör Dr., 2 Doçent Dr.), 1 perinataloji uzmanı başasistanı, 5 perinatoloji uzmanı, 24 perinatoloji yan dal asistanı ve kadın hastalıkları ve doğum asistan hekimleri yer almaktadır. Kliniğimizde 93 hasta yatağı (24-yoğun bakım), poliklinik bünyesinde 6 poliklinik birimi, 1 prenatal tanı ve tedavi ünitesi, pediyatrik kardiyolog ve diyetisyenler görev almaktadır. Birimimize ait 2 ameliyathane ve 1 adet küçük mudahale odası bulunmaktadır.

Departmanımızda  ileri teknoloji ürünü 10 adet 4D USG, 5 fetoskopi seti , Lazer cihazı vb. donanımlar bulunmaktadır. Departmanımızda fetal ve maternal tıp konularında yıllardır modern tıbbın gerektirdiği pek çok konularda hastalarına hizmet vermektedir.

Tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar :

Obstetrik komplikasyonlar

 

 • Gebelikte vajinal kanama
 • Plasental invazyon anomalileri (plasenta previa, plasenta akreata spektrumu=PAS)
 • Amniyon mai anomalileri
 • Preterm eylem
 • Gebelikte hipertansif hastalıklar (preeklampsi, eklampsi, HELLP sendromu)
 • Ektopik gebelikler (Skar gebeliği)
 • Çoğul gebelikler ve bunlara bağlı komplikasyonlar

 

Fetal komplikasyonlar

 

 • IUGR
 • Fetal anomaliler
 • İkizden ikize transfüzyon sendromu (TTTS), TRAP, ikiz eşinin intrauterin ölümü, fetal kromozomal anomalilerinin tarama, tanı ve yönetimi
 • Non immün hidrops fetalis
 • Rh izoimmünizasyonu hidrops fetalis
   

Annede sistemik hastalık olması

 

 • Gebelik ile birlikte maternal kardiyak hastalıklar.
 • Gebelik ile birlikte dahili hastalıklar  ( endokrinolojik, hepatobiliyer, hematolojik, nefrolojik, gastroenterolojik, romatolojik ve immünolojik hastalıklar vs.)
 • Gebelik ile birlikte komplike solunum yolu hastalıkları.
 • Gebelik ile birlikte nörolojik hastalıkları.
 • Gebelik ile birlikte ortopedik hastalıklar, göz hastalıkları, dermatolojik hastalıklar vs.

 

Özellikli İşlemler                                 :

 

 • Amniyosentez, amniyoredüksiyon
 • CVS (Koryon villus örneklemesi= Chorion villus sampling)
 • Fetal kan örneklemesi (Kordosentez)
 • Intrauterin fetal kan transfüzyonu
 • Torakoamniyotik, vezikoamniyotik şant (shunt) uygulaması
 • Multifetal gebelik redüksiyonu
 • TTTS da Lazer ablasyonu,
 • EXIT (ex utero ıntrapartum tedavi)
 • Monokoryonik gebelikte selektif fetosid vb.
 • Radiyofrekans ablasyon
 • Mikro dalga ablasyon

 

Bölüme Bağlı Üniteler                       :

 

Poliklinik: Kadın Hastalıkları ve Doğum Binası (MH5)- zemin kat-A kanat poliklinik birimi, 1 prenatal tanı ve tedavi ünitesi, diyetisyen odası bulunmaktadır.

 

Yataklı servisler: Kadın Hastalıkları ve Doğum Binası (MH5) 3. kat A kanadında LDRP odaları  bulunmaktadır.

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Binası (MH5) 3. kat B kanadında yakın takip gerektiren hastaların izlendiği servis odaları bulunmaktadır.

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Binası (MH5) 3. kat C kanadında 2 ameliyathane ve 1 adet küçük müdahale odası bulunmaktadır.

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Binası (MH5) 7. kat A ve C kanatlarında riskli gebelik yataklı servisleri bulunmaktadır.

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Binası (MH5) 7. kat B kanadında erken gebelik servisi bulunmaktadır.

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Binası (MH5) 8. kat B kanadında ve postpartum izlem servisi bulunmaktadır.

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Binası (MH5) 1.kat A ve B kanatlarında riskli gebelliği bulunan ve covid-19 geçiren hastaların izlenmekte olduğu servis bulunmaktadır.

 

Nasıl Muayene Olurum?                   :

 

Perinataloji polikliniğine yukarda belirtilen hastalıklara sahip olan hastalar, antenatal polikliniğinden konsülte edilen ve il içi ve/ veya il dışı riskli gebelik tanısıyla sevk edilen hastalar MHRS ile randevu alarak muayene olabilmektedir.

 

Prosedürler                                         :

 

 • 1. ve 2. trimester ultrasonografik fetal anomali/aneuploidi taraması
 •  
 •  Fetal Ekokardiyografi (EKO)
 •  
 •  Prenatal fetal tanı ve tedaviye yönelik işlemler
 •  
 •  Riskli gebelik nedeniyle takip edilen hastaların takibi,  doğum planlaması doğum sonrası takibi.

 

Adres ve Dahili Numara                    :

 

Adres:Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No: 9 Çankaya/ANKARA

Telefon:0312 552 60 00

E-Posta:ankarasehir@saglik.gov.tr

Posta Kodu: 06800

Nasıl Gidilir?                                        :

https://apps.apple.com/tr/app/ankara-%C5%9Fehir-hastanesi/id1441937100?l=trKliniğimiz teknolojinin son imkanlarını kullanarak hastalarına (fetus-anne) hizmet vermektedir.

18 Nisan 2022