Kadın Doğum

Yeni Doğan Servisi

Neonatoloji1.JPG


NEONATOLOJİ ( YENİDOĞAN ) ÜNİTESİ

Türkiye’de çocuk ölümlerinin çoğu bir yaş altı bebeklerde, bu bebeklerin de önemli kısmı maalesef ilk bir ay, yani yenidoğan döneminde olmaktadır. Bu bebeklerimizin sağlıklı yaşatılabilmesi, sorunlarının tedavi edilmesi hem çok iyi bir alt yapıya hem de çok iyi yetişmiş, bu konuda özelleşmiş sağlık personeline ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle neonatoloji bilimi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığının üstüne üç yıl daha eğitim alınarak yapılan bir yan dal branşıdır ve daha ziyade yenidoğan yoğun bakım hekimliği şeklinde hizmet vermektedir.

Hastanemiz Neonatoloji ünitesi 130’ü 3. Düzey 20’si 2. Düzey toplam 150 kapasiteli yenidoğan yoğun bakım yatak sayısı ile dünyanın sayılı, ülkemizin ise tek bir merkezde bulunan en büyük yatak sayısına sahip yenidoğan yoğun bakım ünitesidir. Sadece nicelik yönünden değil niteliksel açıdan da; yüksek frekanslı ventilasyon, ileri solunum desteği yöntemleri ve cihazları, tüm vücut soğutma/hipotermi tedavisi, inhale nitrik oksit tedavisi, EKMO gibi sadece belli başlı merkezlerde uygulanabilen ileri teknik donanım gerektiren tedavilerin de yapıldığı önemli bir merkezdir.

Halen hastanemiz bünyesinde biri Profesör, 5’i doçent eğitim görevlisi olmak üzere toplam 13 neonatoloji uzmanı, 5 neonatoloji yan dal asistanı, 13 pediatri uzmanı, biri doçent olmak üzere iki pediatrik kardiyolog, iki çocuk cerrahı ve biri doçent üç göz uzmanı ile oldukça akademik bir kadro ile hizmet vermektedir. Yenidoğanın cerrahi hastalıklarının tedavi edildiği önemli bir merkez olması yanında, prematüre bebeklerde gelişen göz hastalıklarının da Türkiye’de özel tedavilerinin uygulandığı bir referans klinik olarak çalışmaktayız.

Yüksek riskli gebeliklerin takibinin yapıldığı hastanemizde bu gebeliklerden doğan prematüre ve prematüriteye bağlı sorunları olan bebeklerin yoğun bakımdaki tedavilerinin yanısıra taburcu olduktan sonraki takiplerini, gelişimlerini, işitme testlerini de hastanemiz bünyesinde yapabilmekteyiz. Sadece hastanemizde doğan bebeklerin değil ileri yoğun bakım destek ve tedavilerine ihtiyaç duyan, çocuk cerrahisi, beyin cerrahisi, kardiyovasküler cerrahi ve göz ameliyatlarına gereksinimi olan yurdun her yerinden bebeklerin sevklerine cevap vermeye çalışmaktayız.

Sadece hizmet ve tedavi yönünden değil, akademik yayın ve bilimsel araştırmalar konusunda da yenidoğan kliniğimiz oldukça başarılı bir konumdadır, kendi branşımızda uluslararası yayın sayısı bakımından da en çok yayın ve araştırma yapan ve uluslararası dergilerde yayınlayan klinik ünvanına da sahibiz.

Yenidoğan kliniğimiz 24 saat süreyle kesintisiz olarak en yüksek akademik düzeyde, en ileri teknik donanımdan faydalanarak ülkemizin yenidoğan sağlığına ve bilimine durmaksızın hizmet etmeye bütün gücüyle devam etmektedir. Tüm çabamız hasta ve prematüre doğan bebeklerimizin en iyi şekilde tedavisinin yapılarak, sağlıklı ve mutlu bir şekilde ailelerine kavuşturulmasıdır.

18 Nisan 2022