Tanı ve Araştırma Laboratuvarları

İnvaziv Olmayan Beyin Stimülasyonu (Nıbs) Elektromiyografi (Emg) Laboratuvarı

İnvaziv Olmayan Beyin Stimülasyonu (Nıbs) Elektromiyografi  (Emg) Laboratuvarı  (1).jpg

  • İnvaziv Olmayan Beyin Stimülasyonu (Nıbs) Elektromiyografi  (Emg) Laboratuvarı  (1).jpg
  • İnvaziv Olmayan Beyin Stimülasyonu (Nıbs) Elektromiyografi  (Emg) Laboratuvarı  (2).jpg

Hastanemizde dünyanın sayılı merkezlerinde bulunan bir araştırma ve tedavi laboratuvarı mevcut olup, birçok hastalığın tanı, takip ve tedavisinde kullanılabilecek teknolojik cihazlar kullanılmaktadır.

İnvaziv Olmayan Beyin Stimülasyonu Nedir?

İnvaziv olmayan beyin stimülasyonu (NIBS) teknikleri yetişkinlerde bilişsel, davranışsal, sosyal ve duygusal süreçleri değiştirmek ve geliştirmek veya beyindeki nörolojik mekanizmaları araştırmak için kullanılır. Burada esasen iki teknikten bahsediyoruz: transkraniyal manyetik stimülasyon tedavisi ve transkraniyal doğru akım stimülasyonu.

Transkraniyal manyetik stimülasyon tedavisi

Transkraniyal manyetik stimülasyon tedavisi; travmatik beyin hasarı, inme veya omurilik yaralanması olan hastalarda yutma ve konuşma bozuklukları, ağrı, spastisite, depresyon gibi birçok sorunun tanı, takip ve tedavisinde kullanılmaktadır. Transkraniyal manyetik stimülasyon tekniğinde; kısa süreli manyetik alan, kafa derisi üzerine yerleştirilmiş yalıtılmış bir cihaz (bobin) kullanılarak üretilir. Bu manyetik alan beyinde düşük yoğunluklu elektrik akımı oluşturur ve oluşan elektrik akımı uygulamanın yapıldığı bölgedeki sinir hücrelerine etki eder. Transkraniyal manyetik stimülasyon tedavisinin güvenli, tolere edilebilir ve etkili bir tedavi olduğu gösterilmiştir.

Laboratuvarımızda Transkraniyal Manyetik Stimülasyon Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Transkraniyal manyetik stimülasyon tedavisinde; doktorunuz tarafından belirlenen toplam seans sayısı seanslar sırasında uygulanır. Her seans, laboratuvarımızda uygulama açısından yeterli teknik donanımla gerçekleştirilir. Manyetik stimülasyondan önce, ince kesit bir manyetik rezonans görüntüleme (MRI) uygulanır ve MRI verilerine göre, manyetik stimülasyon uygulanacak kesin konum, nöronavigasyon sistemine rehberlik etmesi için doktorunuz tarafından ayarlanır. Seansa başlamadan önce, hasta metal ve manyetik hassas öğeleri (cep telefonu, kol saati, kredi kartı vb.) odanın dışında bırakmalıdır. Transkraniyal manyetik stimülasyon cihazının çalışması sırasında oluşabilecek yüksek ses nedeniyle, uygulamadan önce hastanın rahatsız olması durumunda kulak tıkacı takmak gerekebilir. Uygulama sırasında anestezi gerekmez; bu nedenle, uygulama sırasında hastaların bilinci açıktır. Uygulamaya başlamadan önce hastanın başı, uygun pozisyona getirilerek desteklenir, daha sonra ilgili yalıtılmış cihaz (bobin) hastanın uygun baş bölgesine yerleştirilir. Daha sonra, transkraniyal manyetik stimülasyon cihazına bağlı EMG elektrotları hastanın el bölgesine yerleştirilecek ve uygulama dozu, cihazın el bölgesinde hangi enerji seviyesinde kasılma oluşturduğunu belirleyerek hasta için özel olarak doz belirlenecektir. Kullanılacak nöronavigasyon sistemi aracılığıyla; tekrarlanan uygulamalarda, hedef alanın optimum seçimi ve tekrarlanabilirliği sağlanacaktır. Her seans süresi, uygulamanın etiyolojisine bağlı olarak 15-45 dakika arasında değişir. Seans sayısı hastanın tıbbi durumuna ve tedavi yanıtına göre değişir ve doktorunuz tarafından belirlenir.

Uygulamanın Riskleri Nelerdir?

Tıpkı diğer tedavi yöntemleri gibi, transkraniyal manyetik stimülasyon tedavisinin her hastada görülmeyen, ancak nadiren gelişebilen bazı yan etkileri vardır. Hastalarda baş ağrısı, uygulama bölgesinde ağrı ve yüz bölgesinde kasılma meydana gelebilir, ancak bu şikayetler genellikle seans sayısı ilerledikçe azalır ve bazı durumlarda bu semptomlar genellikle tıbbi tedavi ile iyileştirilebilir. Bellek, dikkat ve diğer bilişsel işlevlerde geçici değişiklikler de gözlemlenebilir ve hastalarda nadiren epileptik nöbetler görülebilir. Cihazın ve elektrotların aşırı ısınması durumunda cilt lezyonu ve yanık meydana gelebilir. Uygulamanın hamile kadınlar üzerindeki etkileri günümüzde hala net değildir. Ek olarak, bu terapinin herhangi bir manyetik alana duyarlı cismi (metalik implant-platin, kraniyoplasti materyali, işitme cihazı, beyin pili, kalp pili, stent, anevrizma klipsi, şarapnel, kurşun vb.) olan bireylere uygulanması sakıncalıdır. Herhangi bir tedavi yönteminde olduğu gibi, daha önce hastalarda görülmeyen yeni komplikasyonlar ve yan etkiler geliştirme riski vardır.

Transkraniyal doğru akım stimülasyonu

Transkraniyal doğru akım stimülasyonu, kafa derisinin üzerinden elektrotlar ile zayıf akım (1-2 mA) ile uygulanan bir elektriksel stimülasyon tekniğidir. Bu uygulamada belirli beyin bölgeleri hedeflenir. Elektrik akımı bu hedef bölgelerden geçerken, nöronal uyarılabilirliğin modülasyonu amaçlanmaktadır.


Laboratuvarımızda Transkraniyal Doğru Akım Stimülasyonu Nasıl Uygulanır?

Kafa derisinin üzerine yerleştirilen iki elektrot (anod ve katod) ile uygulanır. Uygulama sırasında hasta tarafından hiçbir şey hissedilmemektedir. Bu elektrotlardan sürekli zayıf akımlar geçer ve hedef bölgelerde elektriksel bir akım sağlanmış olur.
Uygulamanın Riskleri Nelerdir?

1-2 mA tDCS uygulaması ile bildirilen ciddi bir yan etki yoktur. Hafif, geçici baş ağrısı, stimülasyon bölgelerinde kaşınma hissi, hafif yorgunluk hissi, elektrod altındaki ciltte kızarıklık, akut ruh hali değişiklikleri veya mide bulantısı gibi etkiler ortaya çıkabilir.
EMG LABORATUVARI

Elektrodiagnostik çalışmaların amacı, herhangi bir nöromüsküler hastalığı ve periferik sinire ait lezyonu ve yerini belirlemektir. Elektrodiagnostik çalışmalar birçok farklı testi kapsar.

EMG Nedir?

Elektromiyografi (EMG), sinirlerin ve kasların elektriksel potansiyellerinin araştırılmasına dayanan bir nörolojik muayene yöntemidir. Periferik sinir sistemi ve nöromuskuler hastalıkların teşhisinde yardımcıdır. EMG muayenesi sinir iletim çalışmaları (SİÇ) ve kasların iğne ile incelenmesinden (EMG) oluşur. Bu testler sinirlerin ve kasların elektriksel işlevlerini değerlendirir. Her iki test de aslında nörolojik ve kas-iskelet muayenesinin bir uzantısıdır.

SİÇ, elektrotların cilde yerleştirilmesi ve sinirlerin elektriksel impulslar aracılığı ile uyarılmasıyla gerçekleştirilir ve sıklıkla tuzak nöropatileri, polinöropatiler vb. tanısında yardımcıdır. Periferik ve kranial sinirler de dahil olmak üzere erişilebilir herhangi bir sinire uygulanabilir. Motor, duyusal ve miks sinir iletim testi yapılır.
EMG, yapan kişinin (doktor) belirli bir kas içine bir iğne batırıp ve bu kasın elektriksel aktivitesini değerlendirdiği bir işlemdir. Bu elektriksel aktivite kasın kendisinden gelir. İğne EMG çoğunlukla sinir yaralanmalarında, kas hastalıklarının vb teşhisinde yardımcıdır. EMG hem hasta hem de doktor için zor bir muayene olabilir. Hekimler bilgi ve deneyimleri ile elektrotrodiyagnostik çalışmalar sırasında gereksiz prosedürlerden kaçınacaktır.

Ne için yapılır?

Bir sinir veya kas bozukluğunu gösterebilecek belirtiler veya semptomlarınız varsa doktorunuz EMG isteyebilir. Bu semptomlar şunları içerebilir: Karıncalanma ve Uyuşma, Kas Güçsüzlüğü, Ağrı veya kramplar

Hangi patolojilerde EMG?

1-Sinir yaralanmaları
2-Tuzak nöropatiler (Karpal tünel sendromu gibi)
3-Lomber ve servikal disk hernisi (Radikülopatiler)
4-Yüz felci
5-Diyabetin sinir tutulumu ve periferik nöropatilerin teşhisi
6-Kas hastalıklarının teşhisi
7-Kas zayıflığı ile giden omurilik hastalıklarının teşhisi


***Laboratuvarımız hastanenin zemin katındadır. Hastaların kayıtları girişteki sekreter tarafından yapılmaktadır. Geniş ve ferah bir bekleme odası bulunmaktadır. İşlemler 3 farklı odada doktorlar tarafından yapılır.

07 Eylül 2022