Tanı ve Araştırma Laboratuvarları

Sarkopeni, Osteoporoz ve Obezite Laboratuvarı

Sarkopeni, Osteoporoz ve Obezite Laboratuvarı (1).jpg

  • Sarkopeni, Osteoporoz ve Obezite Laboratuvarı (1).jpg
  • Sarkopeni, Osteoporoz ve Obezite Laboratuvarı (3).jpg
  • Sarkopeni, Osteoporoz ve Obezite Laboratuvarı (2).jpg

“Sarkopeni, jeneralize progresif kas kütlesi ve kas gücü kaybı ile karakterize bir durumdur.”

Ülkemizde sarkopeni oranı % 67.9 olarak bulunmuştur. Kas kütlesi kaybı 45 yaşta başlamakta, her on yılda kas kütlesinde % 6, kas gücünde % 10-40 kayıp olmaktadır. Sarkopeni, yaşlanmanın yanında; genetik yatkınlık, çevresel faktörler, beslenme ve rutin egzersiz yapma düzeyinden etkilenir.

“Yürüme bozuklukları, düşme riski, günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede bağımlılılık gibi pek çok duruma neden olarak engelliliğin belirleyicisi olabilir.”

Gerekli koruyucu ve tedavi edici önlemlerin alınmasıyla aile ile işbirliği de yapılarak engellilik, morbidite, hastaneye yatış oranı ve mortalite azaltılabilir.

Osteoporoz; düşük kemik kitlesi ve kemiğin mikromimarisinde bozuklukla giden, kemik kırılganlığında artma ile karakterize ve engelliliğe yol açabilen bir hastalıktır. Hastanemizde kemik mineral yoğunluk ölçümü yapılmaktadır.

Obezite; Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlığı bozacak ölçüde yağ dokularında anormal veya aşırı miktarda yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır. Kardiyovasküler sistem hastalıkları, diyabet, safra bozuklukları, osteoartrit, bazı kanser türleri, solunum disfonksiyonları, uyku apne sendromu ve bazı psikolojik sorunlar gibi kronik hastalıklar ile ilişkili bulunması nedeniyle önemli bir toplumsal sağlık sorunudur.
Sarkopeni, Obezite ve Osteoporoz birbirinden farklı gibi gözükse de oldukça bağlantılı morbidite nedenleridir. Doğru egzersiz programının etkileri üçünü de olumlu etkiler. Bu tanı gruplarındaki bireylerin egzersize uygunluğunu değerlendirmek, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için egzersiz reçetesi oluşturmak ve uygulamak, egzersizin etkilerinin takibini yapmak, destek rehabilitasyon uygulamalarını planlamak önem arz etmektedir.


Sarkopeni tanısında kas kütlesi ve gücünün ölçümü ve fiziksel performansın değerlendirilmesi gerekir. Kas fonksiyonu değerlendirmesi için kas gücü el kavrama testi, diz fleksion-extansiyon kuvvetinin ölçümü, tepe ekspiratuvar akım ölçümü yapılırken, fiziksel performans ölçümü ise kısa fiziksel performans testi, olağan yürüme hızı, zamanlı kalk ve yürü testi, merdiven tırmanma gücü testi gibi testlerle yapılmaktadır.

Sarkopeni, osteoporoz ve obezite laboratuvarı bu hastalıklar nedeniyle fonksiyonel durumu etkilenen bireylerde özel egzersiz, medikal ve diyet tedavileri ve rehabilitasyon programları ile fonksiyon kaybı ve komplikasyonların önlenmesi amacıyla kurulmuştur. Henüz tanı almamış hasta gruplarında ise farkındalık oluşturarak bu bozuklukları erken tanılandırarak, tedavi ve rehabilitasyon programları ile fonksiyon kaybının oluşmamasını önemsiyoruz.

***Hastanemiz C blok zemin katta hizmet vermekteyiz.

07 Eylül 2022