Tanı ve Araştırma Laboratuvarları

Ürodinami LaboratuvarıÜrodinamik inceleme ve işeme fonksiyon bozuklukları rehabilitasyon laboratuarımızda, çeşitli nörolojik hastalıklara bağlı gelişen mesane disfonksiyonlarının (işeme fonksiyon bozukluğu) bilgisayarlı ürodinami sistemi kullanılarak değerlendirilmesi ve tedavisi yapılmaktadır. Hastaların güvenli idrar depolaması ve boşaltması sağlanmakta, kısa ve uzun dönemde hastaların mesane fonksiyonu izlenmektedir. Böylelikle bu tip hastalarda görülebilen ve yaşam süresini kısaltan böbrek yetmezliği tablosunun gelişmesi önlenmekte, hastaların yaşam kalitesine önemli katkı sağlanmaktadır.

“Nörojenik mesane konusunda yetişmiş ve deneyimli ekibimiz hastalara bu alanda yirmi yılı aşkın süredir en iyi hizmeti vermektedir. Bu alanda ülkemizde en yoğun ve düzenli hasta kabul eden ve uluslararası bilimsel literatüre en çok katkı yapan laboratuarlardan biridir.”

Nörojenik Mesane Disfonksiyonu görülen ve Laboratuarımızda tedavisi yapılan bazı hastalıklar:

 Omurilik Hasarları
 Travmatik Beyin Hasarları ve İnme
 Meningomiyelosel
 Serebral Palsi
 Nörojen mesaneye neden olan diğer sorunlar (MS, Parkinson hastalığı gibi)

Laboratuvarımızda yapılan bazı inceleme ve uygulamalar:

 Nöroürolojik öykü ve muayene
 Üroflovmetri
 Sistometri
 Sistometri + Üroflovmetri (Basınç akım çalışması)
 Sistometri + EMG
 Ürodinamik çalışma
 Üretral kateter ile rezidüel idrar ölçümü
 Taşınabilir ultrason cihazı ile rezidüel idrar ölçümü
 Üretral kateter takılması (Mesane sonda uygulaması)
 Aralıklı kateterizasyon eğitimi

07 Eylül 2022